Class Divider

Ayırıcı

Yatay ayırıcı. Eklenti kartınıza ayırıcı eklemek için CardService içindeki newDivider() yöntemini kullanın. Örneğin, aşağıdaki örnekte iki bölmeli bir ayırıcı ile basit bir kart oluşturulmuştur.

function buildCard() {
  let cardSection1TextParagraph1 = CardService.newTextParagraph()
    .setText('Hello world!');

  let cardSection1Divider1 = CardService.newDivider();

  let cardSection1TextParagraph2 = CardService.newTextParagraph()
    .setText('Hello world!');

  let cardSection1 = CardService.newCardSection()
    .addWidget(cardSection1TextParagraph1)
    .addWidget(cardSection1Divider1)
    .addWidget(cardSection1TextParagraph2);

  let card = CardService.newCardBuilder()
    .addSection(cardSection1)
    .build();

  return card;
}