HTML Service

HTML

Bu hizmet, Apps Komut Dosyası uygulamalarının HTML'yi döndürmesini sağlar. Bu genellikle bir kullanıcı arayüzü işlevi görür. Bu sınıfı kullanmaya yeni başladıysanız HTML Hizmeti kılavuzuna da bakmanızı öneririz.

.

Sınıflar

AdKısa açıklama
HtmlOutputBir komut dosyasından sunulabilen HtmlOutput nesnesi.
HtmlOutputMetaTagHtmlOutput.addMetaTag(name, content) çağrısıyla sayfaya eklenen meta etiketi temsil eden bir nesne.
HtmlServiceBir komut dosyasından HTML ve diğer metin içeriklerini döndürme hizmeti.
HtmlTemplateHTML'yi dinamik olarak oluşturmak için kullanılan bir şablon nesnesi.
SandboxModeİstemci tarafı HtmlService komut dosyaları için kullanılabilecek korumalı alan modlarını temsil eden bir enum.
XFrameOptionsModeİstemci taraflı HtmlService komut dosyaları için kullanılabilecek X-Frame-Options modlarını temsil eden bir numaralandırma.

HtmlOutput

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
addMetaTag(name, content)HtmlOutputSayfaya bir meta etiket ekler.
append(addedContent)HtmlOutputBu HtmlOutput öğesinin içeriğine yeni içerik ekler.
appendUntrusted(addedContent)HtmlOutputBağlamsal çıkış yapma yöntemini kullanarak bu HtmlOutput öğesinin içeriğine yeni içerik ekler.
asTemplate()HtmlTemplateBu HtmlOutput tarafından desteklenen bir HtmlTemplate döndürür.
clear()HtmlOutputGeçerli içeriği temizler.
getAs(contentType)BlobBu nesnenin içindeki verileri, belirtilen içerik türüne dönüştürülmüş bir blob olarak döndürün.
getBlob()BlobBu nesnenin içindeki verileri blob olarak döndürün.
getContent()StringBu HtmlOutput öğesinin içeriğini alır.
getFaviconUrl()StringsetFaviconUrl(iconUrl) yöntemini çağırarak sayfaya eklenen site simgesi bağlantı etiketinin URL'sini alır.
getHeight()IntegerGoogle Dokümanlar, E-Tablolar veya Formlar'da özel iletişim kutusunun ilk yüksekliğini alır.
getMetaTags()HtmlOutputMetaTag[]addMetaTag(name, content) yöntemini çağırarak sayfaya eklenen meta etiketleri temsil eden bir nesne dizisi alır.
getTitle()StringÇıkış sayfasının başlığını alır.
getWidth()IntegerGoogle Dokümanlar, E-Tablolar veya Formlar'da özel iletişim kutusunun ilk genişliğini alır.
setContent(content)HtmlOutputBu HtmlOutput öğesinin içeriğini ayarlar.
setFaviconUrl(iconUrl)HtmlOutputSayfaya site simgesi için bir bağlantı etiketi ekler.
setHeight(height)HtmlOutputGoogle Dokümanlar, E-Tablolar veya Formlar'da özel iletişim kutusunun başlangıç yüksekliğini ayarlar.
setSandboxMode(mode)HtmlOutputDaha önce istemci taraflı komut dosyaları için kullanılan sandbox mode yöntemini ayarlarken bu yöntemin artık hiçbir etkisi yoktur.
setTitle(title)HtmlOutputÇıkış sayfasının başlığını ayarlar.
setWidth(width)HtmlOutputGoogle Dokümanlar, E-Tablolar veya Formlar'da bir özel iletişim kutusunun başlangıç genişliğini ayarlar.
setXFrameOptionsMode(mode)HtmlOutputSayfanın tıklama korsanlığını önlemeyi kontrol eden X-Frame-Options üst bilgisinin durumunu ayarlar.

HtmlOutputMetaTag

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
getContent()StringBu meta etiketin içeriğini alır.
getName()StringBu HtmlOutputMetaTag öğesinin adını alır.

HtmlService

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
SandboxModeSandboxModeİstemci tarafı HtmlService komut dosyaları için kullanılabilecek korumalı alan modlarını temsil eden bir enum.
XFrameOptionsModeXFrameOptionsModeİstemci taraflı HtmlService komut dosyaları için kullanılabilecek X-Frame-Options modlarını temsil eden bir numaralandırma.

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
createHtmlOutput()HtmlOutputKomut dosyasından döndürülebilen yeni bir HtmlOutput nesnesi oluşturur.
createHtmlOutput(blob)HtmlOutputBlobSource kaynağından yeni bir HtmlOutput nesnesi oluşturur.
createHtmlOutput(html)HtmlOutputKomut dosyasından döndürülebilen yeni bir HtmlOutput nesnesi oluşturur.
createHtmlOutputFromFile(filename)HtmlOutputKod düzenleyicideki bir dosyadan yeni bir HtmlOutput nesnesi oluşturur.
createTemplate(blob)HtmlTemplateBlobSource kaynağından yeni bir HtmlTemplate nesnesi oluşturur.
createTemplate(html)HtmlTemplateKomut dosyasından döndürülebilen yeni bir HtmlTemplate nesnesi oluşturur.
createTemplateFromFile(filename)HtmlTemplateKod düzenleyicideki bir dosyadan yeni bir HtmlTemplate nesnesi oluşturur.
getUserAgent()StringGeçerli tarayıcı için kullanıcı aracısı dizesini alır.

HtmlTemplate

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
evaluate()HtmlOutputBu şablonu değerlendirir ve bir HtmlOutput nesnesi döndürür.
getCode()StringŞablon dosyasına bağlı olarak değerlendirilebilecek bir JavaScript kodu dizesi oluşturur.
getCodeWithComments()StringDeğerlendirilebilecek bir JavaScript kodu dizesi oluşturur. Her kod satırı, açıklama olarak şablondaki orijinal satırı içerir.
getRawContent()StringBu şablonun işlenmemiş içeriğini döndürür.

SandboxMode

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
EMULATEDEnumYalnızca ECMAScript 3'te kullanılabilen özellikleri kullanarak ECMAScript 5 yüksek düzey modunu emüle eden eski bir korumalı alan modu.
IFRAMEEnumEMULATED ve NATIVE modlarında kullanılan Caja korumalı alan teknolojisi yerine iframe korumalı alanı kullanan bir korumalı alan modu.
NATIVEEnumECMAScript 5 yüksek düzey modu temel alınarak oluşturulmuş bir korumalı alan modu.

XFrameOptionsMode

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
ALLOWALLEnumX-Frame-Options başlığı ayarlanmaz.
DEFAULTEnumNormal güvenlik varsayımlarını koruyan X-Frame-Options başlığı için varsayılan değeri ayarlar.