Định kiểu bản đồ trên đám mây

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Google Maps Platform cung cấp các tính năng định kiểu bản đồ dựa trên đám mây giúp bạn dễ dàng tạo kiểu, tùy chỉnh và quản lý bản đồ của mình bằng cách sử dụng Google Cloud Console, cho phép bạn tạo trải nghiệm bản đồ tùy chỉnh cho người dùng của mình mà không phải cập nhật mã của ứng dụng mỗi khi bạn thay đổi kiểu.

Các kiểu được tạo trước ngày 15 tháng 9 năm 2020 sẽ không hiển thị các tính năng tự nhiên nâng cao của Google Maps. Để sử dụng tính năng hỗ trợ tính năng tự nhiên nâng cao của Google Maps cho việc tạo kiểu bản đồ, bạn phải tạo Kiểu bản đồ.

Định kiểu bản đồ trên đám mây cho phép bạn tạo và chỉnh sửa kiểu bản đồ cho bất kỳ ứng dụng nào sử dụng Google Maps mà không cần thay đổi mã sau khi tạo mã bản đồ. Bạn có thể thực hiện tất cả thay đổi về kiểu trong Cloud Console mà không cần phải có kỹ năng lập trình. Thay đổi giao diện và màu sắc của nhiều thành phần bản đồ như đường, toà nhà, thân nước, địa điểm yêu thích và tuyến đường phương tiện.

Trong đó có một số tính năng như:

 • Tạo kiểu bản đồ dựa trên đám mây: Thay vì tạo kiểu cho bản đồ trong mã bằng JSON, hãy quản lý và tạo kiểu cho bản đồ động hoặc bản đồ tĩnh của bạn trong Cloud Console bằng cách sử dụng mã bản đồ và kiểu bản đồ.
 • Map Map: Các nhà phát triển JavaScript có thể chọn sử dụng cùng một bản đồ dựa trên vectơ tăng tốc WebGL được cung cấp trên map.google.com ngay trong các ứng dụng web của riêng họ.
 • Lọc địa điểm yêu thích của doanh nghiệp: Bạn có thể tùy ý xóa 5 danh mục địa điểm yêu thích của doanh nghiệp khỏi màn hình hiển thị trên bản đồ.
 • Kiểm soát mật độ điểm yêu thích: Bạn có thể điều chỉnh mật độ của các địa điểm yêu thích hiển thị trên bản đồ cơ sở để hiển thị nhiều hơn hoặc ít hơn các địa điểm yêu thích theo mặc định.

Mặc dù kiểu bản đồ dựa trên đám mây có sẵn trên SDK Maps cho Android1, SDK Maps cho iOS, JavaScriptMaps Static API, nhưng không phải tất cả tính năng đều hiển thị trên tất cả nền tảng.

Trước khi bắt đầu

 • Tạo mã bản đồ
  Để dùng kiểu bản đồ dựa trên đám mây, bạn phải tải bản đồ của mình bằng mã bản đồ.
 • Di chuyển từ kiểu được mã hoá cứng
  Trước khi thêm mã bản đồ để sử dụng kiểu bản đồ dựa trên đám mây trên một bản đồ hiện có được tuỳ chỉnh với kiểu được mã hoá cứng, chẳng hạn như JSON hoặc tham số truy vấn URL, bạn nên xoá kiểu được mã hoá cứng để tránh khả năng xung đột với chức năng trong tương lai. Bạn có thể nhập kiểu JSON của mình vào một kiểu bản đồ mới.

Thanh toán

Việc sử dụng kiểu bản đồ dựa trên đám mây yêu cầu phải có mã bản đồ. Trên SDK Maps dành cho Android, SDK Maps dành cho iOS và JavaScript, việc sử dụng mã bản đồ sẽ phải trả phí cho SKU SKU động trên Maps. Trên API Maps tĩnh, việc sử dụng mã bản đồ sẽ làm phát sinh khoản phí đối với SKU Bản đồ tĩnh.

Ví dụ

Đây là ví dụ cơ bản về cách tải bản đồ theo kiểu tuỳ chỉnh bằng mã bản đồ. Trong trường hợp này, JavaScript của Maps sẽ tham chiếu mã bản đồ 8e0a97af9386fef khi bản đồ được tải và tự động áp dụng kiểu bản đồ hiện được liên kết với mã bản đồ đó.

TypeScript

function initMap(): void {
 new google.maps.Map(
  document.getElementById("map") as HTMLElement,
  {
   mapId: "8e0a97af9386fef",
   center: { lat: 48.85, lng: 2.35 },
   zoom: 12,
  } as google.maps.MapOptions
 );
}

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
 }
}
window.initMap = initMap;

JavaScript

function initMap() {
 new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  mapId: "8e0a97af9386fef",
  center: { lat: 48.85, lng: 2.35 },
  zoom: 12,
 });
}

window.initMap = initMap;
Xem ví dụ

Thử mẫu


 1. Kiểu bản đồ trên đám mây không được hỗ trợ ở chế độ Lite của Android.