Dokumentacja dodatków

W tej sekcji znajdziesz zasoby, do których możesz się odnieść podczas tworzenia dodatków w Apps Script.

Podczas tworzenia dodatku możesz użyć prawie każdej kombinacji usług Apps Script. Więcej informacji o możliwościach Apps Script znajdziesz w dokumentacji Apps Script.

Dodatki do Google Workspace

Ta sekcja zawiera usługi Apps Script i zasoby manifestu dotyczące dodatków do Google Workspace.