Method: projects.deployments.create

יצירת פריסה לפרויקט ב-Apps Script.

בקשת HTTP

POST https://script.googleapis.com/v1/projects/{scriptId}/deployments

כתובת ה-URL משתמשת בתחביר gRPC קידוד מחדש.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
scriptId

string

מזהה ה-Drive של פרויקט הסקריפט.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל נתונים במבנה הבא:

ייצוג JSON
{
  "versionNumber": integer,
  "manifestFileName": string,
  "description": string
}
שדות
versionNumber

integer

מספר הגרסה שעליה מבוססת הפריסה הזו.

manifestFileName

string

שם קובץ המניפסט לפריסה הזו.

description

string

התיאור של הפריסה הזו.

גוף התשובה

אם התגובה הצליחה, גוף התגובה מכיל מופע חדש של Deployment.

היקפי הרשאה

ההגדרה הזו מחייבת את היקפי ההרשאות הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/script.deployments

למידע נוסף, עיינו בסקירה כללית על OAuth 2.0.