REST Resource: projects.versions

Zasób: wersja

Zasób reprezentujący wersję projektu skryptu. Wersja to „zrzut ekranu” i jest podobna do wersji gałęzi tylko do odczytu. Podczas tworzenia wdrożeń musisz podać wersję, z której chcesz korzystać.

Zapis JSON
{
  "scriptId": string,
  "versionNumber": integer,
  "description": string,
  "createTime": string
}
Pola
scriptId

string

Identyfikator skryptu w projekcie projektu.

versionNumber

integer

Identyfikator przyrostowy tworzony przez Apps Script podczas tworzenia wersji. Jest to numer przypisany przez system i nie można go zmienić po utworzeniu.

description

string

Opis tej wersji.

createTime

string (Timestamp format)

data utworzenia wersji;

Sygnatura czasowa w formacie RFC3339 UTC &Zulu" z rozdzielczością nanosekundy i do 9 cyfr po przecinku. Przykłady: "2014-10-02T15:01:23Z" i "2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

Metody

create

Tworzy nową wersję niezmienną za pomocą bieżącego kodu z unikalnym numerem wersji.

get

Pobiera wersję projektu skryptu.

list

Wyświetlenie listy wersji projektu skryptu.