Method: projects.get

מקבל מטא-נתונים של פרויקט סקריפט.

בקשת HTTP

GET https://script.googleapis.com/v1/projects/{scriptId}

כתובת ה-URL משתמשת בתחביר gRPC קידוד מחדש.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
scriptId

string

מזהה ה-Drive של פרויקט הסקריפט.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם התגובה תצליח, גוף התגובה יכלול מופע של Project.

היקפי הרשאה

יש צורך באחד מהיקפי ההרשאות הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/script.projects
  • https://www.googleapis.com/auth/script.projects.readonly

למידע נוסף, עיינו בסקירה כללית על OAuth 2.0.