Method: projects.updateContent

עדכון התוכן של פרויקט הסקריפט שצוין. התוכן הזה מאוחסן כגרסת HEAD, והוא משמש כשהסקריפט מופעל כמפעיל, בעורך הסקריפטים, במצב תצוגה מקדימה של תוסף או כאפליקציית אינטרנט או API של Apps Script במצב פיתוח. פעולה זו מנקה את כל הקבצים הקיימים בפרויקט.

בקשת HTTP

PUT https://script.googleapis.com/v1/projects/{scriptId}/content

כתובת ה-URL משתמשת בתחביר gRPC קידוד מחדש.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
scriptId

string

מזהה ה-Drive של פרויקט הסקריפט.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל נתונים במבנה הבא:

ייצוג JSON
{
  "files": [
    {
      object (File)
    }
  ]
}
שדות
files[]

object (File)

רשימת קובצי פרויקט של סקריפט. אחד מהקבצים הוא מניפסט של סקריפט. הוא צריך לקבל את השם "appsscript", עליו להיות מסוג JSON ולכלול את הגדרות המניפסט עבור הפרויקט.

גוף התשובה

אם התגובה תצליח, גוף התגובה יכלול מופע של Content.

היקפי הרשאה

ההגדרה הזו מחייבת את היקפי ההרשאות הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/script.projects

למידע נוסף, עיינו בסקירה כללית על OAuth 2.0.