Zaawansowana usługa Dysku

Zaawansowana usługa Dysku umożliwia korzystanie z interfejsu internetowego Dysku Google w Apps Script. Podobnie jak Apps Script we wbudowanej usłudze Dysku, ten interfejs umożliwia skryptom tworzenie, znajdowanie i modyfikowanie plików oraz folderów na Dysku Google. W większości przypadków usługa wbudowana jest łatwiejsza w użyciu, ale ta zaawansowana usługa ma kilka dodatkowych funkcji, w tym dostęp do niestandardowych właściwości plików oraz wersje plików i folderów.

Źródła

Szczegółowe informacje o tej usłudze znajdziesz w dokumentacji dotyczącej internetowego interfejsu API Dysku Google. Podobnie jak wszystkie usługi zaawansowane w Apps Script, zaawansowana usługa Dysk używa tych samych obiektów, metod i parametrów co publiczny interfejs API. Więcej informacji znajdziesz w temacie Jak powstają podpisy metod.

Aby zgłosić problemy i znaleźć inną pomoc, zapoznaj się z przewodnikiem pomocy Dysku Google w wersji 2.

Przykładowy kod

Przykładowy kod poniżej korzysta z wersji 2 interfejsu API.

Przesyłanie plików

Poniższy przykład pokazuje, jak zapisać plik na Dysku użytkownika.

zaawansowana/drive.gs
/**
 * Uploads a new file to the user's Drive.
 */
function uploadFile() {
 try {
  // Makes a request to fetch a URL.
  const image = UrlFetchApp.fetch('http://goo.gl/nd7zjB').getBlob();
  let file = {
   title: 'google_logo.png',
   mimeType: 'image/png'
  };
  // Insert new files to user's Drive
  file = Drive.Files.insert(file, image);
  Logger.log('ID: %s, File size (bytes): %s', file.id, file.fileSize);
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle exception
  Logger.log('Failed to upload file with error %s', err.message);
 }
}

Foldery wizytówek

Poniższy przykład pokazuje, jak utworzyć listę folderów najwyższego poziomu na Dysku użytkownika. Zwróć uwagę na użycie tokenów strony, aby uzyskać dostęp do pełnej listy wyników.

zaawansowana/drive.gs
/**
 * Lists the top-level folders in the user's Drive.
 */
function listRootFolders() {
 const query = '"root" in parents and trashed = false and ' +
  'mimeType = "application/vnd.google-apps.folder"';
 let folders;
 let pageToken = null;
 do {
  try {
   folders = Drive.Files.list({
    q: query,
    maxResults: 100,
    pageToken: pageToken
   });
   if (!folders.items || folders.items.length === 0) {
    Logger.log('No folders found.');
    return;
   }
   for (let i = 0; i < folders.items.length; i++) {
    const folder = folders.items[i];
    Logger.log('%s (ID: %s)', folder.title, folder.id);
   }
   pageToken = folders.nextPageToken;
  } catch (err) {
   // TODO (developer) - Handle exception
   Logger.log('Failed with error %s', err.message);
  }
 } while (pageToken);
}

Wersje wizytówki

Poniższy przykład pokazuje, jak wyświetlić listę wersji danego pliku. Niektóre właściwości wersji są dostępne tylko w przypadku określonych typów plików. Na przykład Google Workspace pliki aplikacji nie zajmują miejsca na Dysku Google i z tego powodu zwracają rozmiar 0.

zaawansowana/drive.gs
/**
 * Lists the revisions of a given file. Note that some properties of revisions
 * are only available for certain file types. For example, G Suite application
 * files do not consume space in Google Drive and thus list a file size of 0.
 * @param {string} fileId The ID of the file to list revisions for.
 */
function listRevisions(fileId) {
 try {
  const revisions = Drive.Revisions.list(fileId);
  if (!revisions.items || revisions.items.length === 0) {
   Logger.log('No revisions found.');
   return;
  }
  for (let i = 0; i < revisions.items.length; i++) {
   const revision = revisions.items[i];
   const date = new Date(revision.modifiedDate);
   Logger.log('Date: %s, File size (bytes): %s', date.toLocaleString(),
     revision.fileSize);
  }
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle exception
  Logger.log('Failed with error %s', err.message);
 }
}

Dodawanie właściwości niestandardowych

Poniższy przykład pokazuje, jak dodać do pliku właściwość niestandardową. W przeciwieństwie do właściwości dokumentu Apps Script, niestandardowe właściwości plików na Dysku są dostępne poza Apps Script i innymi aplikacjami (jeśli widoczność jest ustawiona na PUBLIC).

zaawansowana/drive.gs
/**
 * Adds a custom property to a file. Unlike Apps Script's DocumentProperties,
 * Drive's custom file properties can be accessed outside of Apps Script and
 * by other applications (if the visibility is set to PUBLIC).
 * @param {string} fileId The ID of the file to add the property to.
 */
function addCustomProperty(fileId) {
 try {
  const property = {
   key: 'department',
   value: 'Sales',
   visibility: 'PUBLIC'
  };
  // Adds a property to a file
  Drive.Properties.insert(property, fileId);
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle exception
  Logger.log('Failed with error %s', err.message);
 }
}