Zasób pliku manifestu aktywatora HomepageTrigger

Konfiguracja zasobu używana do definiowania Google Workspace wyzwalaczy dodatku na stronie głównej.

Reguła na stronie głównej

Konfiguracja w pliku manifestu dodatku Google Workspace do reguł na stronie głównej.

Aktywatory na stronie głównej można zdefiniować w zasobie addOns.common.homepageTrigger lub zasobach poszczególnych aplikacji hosta. Aktywator strony głównej aplikacji hosta (jeśli jest ona zdefiniowana i włączona) zastępuje regułę na stronie głównej zdefiniowaną w addOns.common.homepageTrigger.

Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat konfiguracji strony głównej.

Zapis JSON
{
  "enabled": boolean,
  "runFunction": string
}
Pola
enabled

boolean

Określa, czy karty strony głównej (niekontekstowe) są włączone dla tej aplikacji hosta. Domyślna wartość to true.
runFunction

string

Nazwa funkcji służącej do uruchamiania tego aktywatora. Jeśli określisz tę funkcję, musisz wdrożyć tę funkcję, aby utworzyć i zwrócić tablicę co najmniej jednego obiektu Card do wyświetlania jako stronę główną tego dodatku w aplikacji hosta.