Zasób pliku manifestu makra Arkuszy

Konfiguracja używana do definiowania makr Arkuszy. Pliki manifestu definiujące makra muszą mieć wszystkie pola oznaczone jako Wymagane.

Arkusze

Poziom najwyższego poziomu konfiguracji pliku manifestu makra w Arkuszach. Służy ona tylko do definiowania makr Arkuszy.

Zapis JSON
{
 "macros": [
  {
   object (Macro)
  }
 ]
}
Pola
macros[]

object (Macro)

Wymagane. Lista zdefiniowanych makr i powiązanych z nimi właściwości.

Makro

Konfiguracja pojedynczego makra. Definicja musi zawierać wszystkie pola oznaczone jako Wymagane.

Zapis JSON
{
 "defaultShortcut": string,
 "functionName": string,
 "menuName": string
}
Pola
defaultShortcut

string

Określa skrót klawiszowy, który uruchamia makro. musi mieć postać Ctrl+Alt+Shift+Number, gdzie Number to cyfra. Makra bez skrótów można wykonywać tylko w menu Narzędzia > Makra.
functionName

string

Wymagane. Nazwa funkcji Apps Script, która wykonuje makro. Domyślnie jest to menuName w przypadku funkcji tworzonych automatycznie, ale nie jest to wymagane.
menuName

string

Wymagane. Nazwa makra wyświetlana w interfejsie Arkuszy Google.