Class ComposeActionResponseBuilder

BuildActionResponseBuilder

Kreator obiektów ComposeActionResponse.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
build()ComposeActionResponseTworzy bieżącą odpowiedź o działaniu tworzenia wiadomości i weryfikuje ją.
setGmailDraft(draft)ComposeActionResponseBuilderUstawia wersję roboczą GmailMessage utworzoną za pomocą funkcji GmailMessage.createDraftReply(body) lub podobnej.

Szczegółowa dokumentacja

build()

Tworzy bieżącą odpowiedź o działaniu tworzenia wiadomości i weryfikuje ją.

Zwróć

ComposeActionResponse – zweryfikowana wartość ComposeActionResponse.

Narzuty

Error – jeśli skonstruowana odpowiedź na działanie tworzenia wiadomości jest nieprawidłowa.


setGmailDraft(draft)

Ustawia wersję roboczą GmailMessage utworzoną za pomocą funkcji GmailMessage.createDraftReply(body) lub podobnej.

Parametry

NazwaTypOpis
draftGmailDraftGmailDraft do użycia.

Zwróć

ComposeActionResponseBuilder – ten obiekt do łańcucha.