Class DatePicker

wybory dat,

Pole do wprowadzania danych, które umożliwia wpisanie daty.

var dateTimePicker = CardService.newDatePicker()
  .setTitle("Enter the date.")
  .setFieldName("date_field")
  // Set default value as Jan 1, 2018 UTC. Either a number or string is acceptable.
  .setValueInMsSinceEpoch(1514775600)
  .setOnChangeAction(CardService.newAction()
    .setFunctionName("handleDateTimeChange"));

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
setFieldName(fieldName)DatePickerUstawia nazwę pola, która identyfikuje ten selektor w obiekcie zdarzenia wygenerowanym, gdy wystąpi interakcja z interfejsem.
setOnChangeAction(action)DatePickerUstawia wartość Action, która jest uruchamiana przez skrypt po każdej zmianie danych wejściowych selektora.
setTitle(title)DatePickerUstawia tytuł wyświetlany nad polem do wprowadzania danych.
setValueInMsSinceEpoch(valueMsEpoch)DatePickerUstawia wstępnie wypełnioną wartość do ustawienia w polu wejściowym.
setValueInMsSinceEpoch(valueMsEpoch)DatePickerUstawia wstępnie wypełnioną wartość do ustawienia w polu wejściowym.

Szczegółowa dokumentacja

setFieldName(fieldName)

Ustawia nazwę pola, która identyfikuje ten selektor w obiekcie zdarzenia wygenerowanym, gdy wystąpi interakcja z interfejsem. Nazwa pola jest widoczna dla użytkownika. Wymagane; nazwa pola musi być unikalna.

Parametry

NazwaTypOpis
fieldNameStringNazwa, którą chcesz przypisać do tego wejścia.

Zwróć

DatePicker – ten selektor do tworzenia łańcuchów.


setOnChangeAction(action)

Ustawia wartość Action, która jest uruchamiana przez skrypt po każdej zmianie danych wejściowych selektora.

Parametry

NazwaTypOpis
actionActionDziałanie, które należy podjąć.

Zwróć

DatePicker – ten selektor do tworzenia łańcuchów.


setTitle(title)

Ustawia tytuł wyświetlany nad polem do wprowadzania danych.

Parametry

NazwaTypOpis
titleStringTytuł pola wprowadzania.

Zwróć

DatePicker – ten selektor do tworzenia łańcuchów.


setValueInMsSinceEpoch(valueMsEpoch)

Ustawia wstępnie wypełnioną wartość do ustawienia w polu wejściowym.

Parametry

NazwaTypOpis
valueMsEpochNumberWartość domyślna podana w danych wejściowych w postaci liczby (w milisekundach od początku epoki). Używana jest tylko data epoki (epoka). Zawsze jest reprezentowany jako ciąg znaków w parametrach wywołania zwrotnego formularza.

Zwróć

DatePicker – ten selektor do tworzenia łańcuchów.


setValueInMsSinceEpoch(valueMsEpoch)

Ustawia wstępnie wypełnioną wartość do ustawienia w polu wejściowym.

Parametry

NazwaTypOpis
valueMsEpochStringWartość domyślna podana w danych wejściowych jako ciąg tekstowy (w milisekundach od początku epoki). Używana jest tylko data epoki (epoka). Zawsze jest reprezentowany jako ciąg znaków w parametrach wywołania zwrotnego formularza.

Zwróć

DatePicker – ten selektor do tworzenia łańcuchów.