Class DriveItemsSelectedActionResponseBuilder

DriveItemsSelectedActionResponseBuilder

Kreator obiektów DriveItemsSelectedActionResponse.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
build()DriveItemsSelectedActionResponseTworzy aktualną odpowiedź na działanie Dysku.
requestFileScope(itemId)DriveItemsSelectedActionResponseBuilderOkreśla zakres żądań pliku odpowiedzi na potrzeby elementu kontekstowego na Dysku.

Szczegółowa dokumentacja

build()

Tworzy aktualną odpowiedź na działanie Dysku.

Zwróć

DriveItemsSelectedActionResponse – zweryfikowana wartość DriveItemsSelectedActionResponse.


requestFileScope(itemId)

Określa zakres żądań pliku odpowiedzi na potrzeby elementu kontekstowego na Dysku.

Parametry

NazwaTypOpis
itemIdStringIdentyfikator elementu na Dysku, którego ma dotyczyć zakres.

Zwróć

DriveItemsSelectedActionResponseBuilder – ten obiekt do łańcucha.