Class EditorFileScopeActionResponseBuilder

EditorFileScopeActionResponseBuilder

Kreator obiektów EditorFileScopeActionResponse.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
build()EditorFileScopeActionResponseTworzy bieżącą odpowiedź na działanie edytora.
requestFileScopeForActiveDocument()EditorFileScopeActionResponseBuilderŻąda zakresu drive.file dla bieżącego aktywnego dokumentu Edytora.

Szczegółowa dokumentacja

build()

Tworzy bieżącą odpowiedź na działanie edytora.

Zwróć

EditorFileScopeActionResponse – zweryfikowana wartość EditorFileScopeActionResponse.


requestFileScopeForActiveDocument()

Żąda zakresu drive.file dla bieżącego aktywnego dokumentu Edytora.

// Display a permissions dialog to the user, requesting `drive.file` scope for the current
// document on behalf of this add-on.
CardService.newEditorFileScopeActionResponseBuilder()
    .requestFileScopeForActiveDocument()
    .build();

Uwaga: aby wywołać tę metodę, musisz dodać zakres drive.file do pliku manifestu dodatku.

Zwróć

EditorFileScopeActionResponseBuilder – ten obiekt do łańcucha.