Class FixedFooter

Stała stopka

Stała stopka widoczna u dołu dodatku Card.

var fixedFooter =
   CardService
     .newFixedFooter()
     .setPrimaryButton(
       CardService
         .newTextButton()
         .setText("help")
         .setOpenLink(CardService.newOpenLink().setUrl("http://www.google.com")));

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
setPrimaryButton(button)FixedFooterUstaw przycisk główny w stałej stopce.
setSecondaryButton(button)FixedFooterUmieść przycisk dodatkowy na stałej stopce.

Szczegółowa dokumentacja

setPrimaryButton(button)

Ustaw przycisk główny w stałej stopce. Przycisk główny musi być przyciskiem TextButtonStyle.FILLED. Jeśli kolor tła przycisku głównego nie jest ustawiony, kolor główny jest określony w pliku manifestu dodatku.

Parametry

NazwaTypOpis
buttonTextButtonPrzycisk dodawania.

Zwróć

FixedFooter – ten obiekt do łańcucha.


setSecondaryButton(button)

Umieść przycisk dodatkowy na stałej stopce. Przycisk dodatkowy musi być przyciskiem TextButtonStyle.TEXT. Ta metoda nie działa, jeśli element setPrimaryButton(button) nie jest wywoływany w celu ustawienia przycisku głównego.

Parametry

NazwaTypOpis
buttonTextButtonPrzycisk dodawania.

Zwróć

FixedFooter – ten obiekt do łańcucha.