Class ImageCropStyle

ObrazCropStyle

Klasa reprezentująca styl przycięcia, który można zastosować do komponentów obrazu.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
setAspectRatio(ratio)ImageCropStyleUstawia współczynnik proporcji używany, gdy typ przycinania to RECTANGLE_CUSTOM.
setImageCropType(type)ImageCropStyleUstawia typ przycięcia obrazu.

Szczegółowa dokumentacja

setAspectRatio(ratio)

Ustawia współczynnik proporcji używany, gdy typ przycinania to RECTANGLE_CUSTOM. Współczynnik musi być wartością dodatnią.

Parametry

NazwaTypOpis
ratioNumberWspółczynnik do zastosowania.

Zwróć

ImageCropStyle – ten obiekt do łańcucha.

Narzuty

Error – jeśli wartość wejściowa jest ujemna lub zero.


setImageCropType(type)

Ustawia typ przycięcia obrazu. Wartość domyślna to kwadrat.

Parametry

NazwaTypOpis
typeImageCropTypeTyp przycięcia.

Zwróć

ImageCropStyle – ten obiekt do łańcucha.