Class SuggestionsResponseBuilder

Kreator odpowiedzi

Kreator obiektów SuggestionsResponse.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
build()SuggestionsResponseTworzy aktualną odpowiedź na sugestie i weryfikuje ją.
setSuggestions(suggestions)SuggestionsResponseBuilderOkreśla w polach tekstowych sugestie używane podczas autouzupełniania.

Szczegółowa dokumentacja

build()

Tworzy aktualną odpowiedź na sugestie i weryfikuje ją.

Zwróć

SuggestionsResponse – zweryfikowana odpowiedź sugestii.

Narzuty

Error – jeśli skompilowana odpowiedź jest nieprawidłowa.


setSuggestions(suggestions)

Określa w polach tekstowych sugestie używane podczas autouzupełniania.

Parametry

NazwaTypOpis
suggestionsSuggestionsSuggestions do użycia.

Zwróć

SuggestionsResponseBuilder – ten obiekt