Class UniversalActionResponseBuilder

UniversalActionResponseBuilder

Kreator obiektów UniversalActionResponse.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
build()UniversalActionResponseTworzy aktualną uniwersalną odpowiedź na działanie i weryfikuje ją.
displayAddOnCards(cardObjects)UniversalActionResponseBuilderWyświetla dodatek z określonymi kartami.
setOpenLink(openLink)UniversalActionResponseBuilderUstawia adres URL do otwarcia po wybraniu działania uniwersalnego.

Szczegółowa dokumentacja

build()

Tworzy aktualną uniwersalną odpowiedź na działanie i weryfikuje ją.

Zwróć

UniversalActionResponse – zweryfikowana UniversalActionResponse.

Narzuty

Error – jeśli skompilowana uniwersalna odpowiedź jest nieprawidłowa.


displayAddOnCards(cardObjects)

Wyświetla dodatek z określonymi kartami.

Parametry

NazwaTypOpis
cardObjectsObject[]Tablica Card do wyświetlenia.

Zwróć

UniversalActionResponseBuilder – ten obiekt do łańcucha.


Ustawia adres URL do otwarcia po wybraniu działania uniwersalnego.

Parametry

NazwaTypOpis
openLinkOpenLinkObiekt linku, którego chcesz użyć.

Zwróć

UniversalActionResponseBuilder – ten obiekt do łańcucha.