Class UpdateDraftBodyAction

UpdateDraftBodyAction

Aktualizuje treść wersji roboczej e-maila.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
addUpdateContent(content, contentType)UpdateDraftBodyActionDodaje określoną treść do treści roboczej.
setUpdateType(updateType)UpdateDraftBodyActionUstawia UpdateDraftBodyType tego działania związanego z aktualizacją dla treści roboczej.

Szczegółowa dokumentacja

addUpdateContent(content, contentType)

Dodaje określoną treść do treści roboczej. Typ obiektu content jest określony przez ContentType.

Parametry

NazwaTypOpis
contentStringTreść, która ma zostać wstawiona do wersji roboczej e-maila.
contentTypeContentTypeTyp treści do wstawienia.

Powroty

UpdateDraftBodyAction – obiekt do tworzenia łańcuchów.


setUpdateType(updateType)

Ustawia UpdateDraftBodyType tego działania związanego z aktualizacją dla treści roboczej. Może to być na przykład wstawienie treści na początku lub na końcu lub w pozycji kursora treści roboczej.

Parametry

NazwaTypOpis
updateTypeUpdateDraftBodyTypeTyp aktualizacji, która ma zostać wykonana w przypadku wersji roboczej e-maila.

Powroty

UpdateDraftBodyAction – obiekt do tworzenia łańcuchów.