Class UpdateDraftBodyAction

Zaktualizuj wersję robocząBody

Aktualizuje treść wersji roboczej e-maila.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
addUpdateContent(content, contentType)UpdateDraftBodyActionDodaje określone treści do wersji roboczej.
setUpdateType(updateType)UpdateDraftBodyActionUstawia UpdateDraftBodyType tego działania aktualizacji na wersję roboczą.

Szczegółowa dokumentacja

addUpdateContent(content, contentType)

Dodaje określone treści do wersji roboczej. Typ elementu content określa właściwość ContentType.

Parametry

NazwaTypOpis
contentStringTreść, którą chcesz wstawić do wersji roboczej e-maila.
contentTypeContentTypeTyp treści, która ma zostać wprowadzona.

Zwróć

UpdateDraftBodyAction – ten obiekt do łańcucha.


setUpdateType(updateType)

Ustawia UpdateDraftBodyType tego działania aktualizacji na wersję roboczą. Obejmuje to na przykład wstawianie treści na początku, końcu lub w pozycji kursora w wersji roboczej treści.

Parametry

NazwaTypOpis
updateTypeUpdateDraftBodyTypeTyp aktualizacji, która ma zostać wykonana w wersji roboczej e-maila.

Zwróć

UpdateDraftBodyAction – ten obiekt do łańcucha.