Enum ConferenceErrorType

ConferenceErrorType

Wartość określająca typy błędów, które możesz określić w polu ConferenceError.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: ConferenceDataService.ConferenceErrorType.AUTHENTICATION.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
AUTHENTICATIONEnumPodczas generowania danych konferencji wystąpił błąd uwierzytelniania.
CONFERENCE_SOLUTION_FORBIDDENEnumUżytkownik nie ma uprawnień do korzystania z wybranego rozwiązania do obsługi konferencji (ale może korzystać z innych rozwiązań oferowanych przez dodatek).
PERMANENTEnumTrwały błąd podczas generowania danych konferencji.
PERMISSION_DENIEDEnumUżytkownik nie może wykonać działania w systemie do obsługi rozmów wideo innej firmy.
TEMPORARYEnumTymczasowy błąd podczas generowania danych konferencji.
UNKNOWNEnumPodczas generowania danych konferencji wystąpił nieznany błąd.