Class ConferenceParameter

Parametr konferencyjny

Dostępny parametr dotyczący konkretnego rozwiązania dostępny po zastosowaniu dodatku. Ten parametr jest zachowywany z danymi konferencji, a jeśli konieczna jest aktualizacja lub usunięcie, jest przekazywany do dodatku. Przykład użycia:

var conferenceParameter = ConferenceDataService.newConferenceParameter()
    .setKey('meetingId')
    .setValue('123456');

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
setKey(key)ConferenceParameterUstawia klucz na tym urządzeniu ConferenceParameter.
setValue(value)ConferenceParameterUstawia wartość tego elementu (ConferenceParameter).

Szczegółowa dokumentacja

setKey(key)

Ustawia klucz na tym urządzeniu ConferenceParameter. Maksymalna długość tego pola to 50 znaków. Wymagany.

Parametry

NazwaTypOpis
keyStringKlucz do ustawienia.

Zwróć

ConferenceParameter – ten obiekt do łańcucha

Narzuty

Error – jeśli podany klucz jest za długi.


setValue(value)

Ustawia wartość tego elementu (ConferenceParameter). Maksymalna długość tego pola to 1024 znaki. Wymagany.

Parametry

NazwaTypOpis
valueStringWartość do ustawienia.

Zwróć

ConferenceParameter – ten obiekt do łańcucha

Narzuty

Error – jeśli podana wartość jest za długa.