Class EntryPoint

EntryPoint

Definicja konkretnego sposobu dołączania do konferencji. Przykład użycia:

var videoEntryPoint = ConferenceDataService.newEntryPoint()
  .setEntryPointType(ConferenceDataService.EntryPointType.VIDEO)
  .setUri('https://example.com/myroom');
  .setPasscode('12345');

var phoneEntryPoint = ConferenceDataService.newEntryPoint()
  .setEntryPointType(ConferenceDataService.EntryPointType.PHONE)
  .setUri('tel:+11234567890,,,112233445;9687')
  .addFeature(ConferenceDataService.EntryPointFeature.TOLL)
  setPin('9687');

var sipEntryPoint = ConferenceDataService.newEntryPoint()
  .setEntryPointType(ConferenceDataService.EntryPointType.SIP)
  .setUri('sip:joe@example.com')
  .setAccessCode('1234567');

var moreEntryPoint = ConferenceDataService.newEntryPoint()
  .setEntryPointType(ConferenceDataService.EntryPointType.MORE)
  .setUri('https://example.com/moreJoiningInfo');

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
addFeature(feature)EntryPointDodaje funkcję punktu wejścia, np. numer płatny.
setAccessCode(accessCode)EntryPointKod dostępu do konferencji.
setEntryPointType(entryPointType)EntryPointUstawia typ tego punktu wejścia.
setMeetingCode(meetingCode)EntryPointKod spotkania umożliwiający dostęp do konferencji.
setPasscode(passcode)EntryPointKod dostępu do rozmowy wideo.
setPassword(password)EntryPointKod hasła umożliwiającego dostęp do konferencji.
setPin(pin)EntryPointKod PIN umożliwiający dostęp do konferencji.
setRegionCode(regionCode)EntryPointKod regionu CLDR/ISO 3166 kraju powiązanego z tym punktem wejścia.
setUri(uri)EntryPointUstawia identyfikator URI służący do dołączania do konferencji przez ten punkt wejścia.

Szczegółowa dokumentacja

addFeature(feature)

Dodaje funkcję punktu wejścia, np. numer płatny.

Parametry

NazwaTypOpis
featureEntryPointFeatureFunkcja do ustawienia.

Powroty

EntryPoint – ten obiekt do tworzenia łańcuchów,

Rzuty

Error – jeśli funkcja nie ma zastosowania w tym punkcie wejścia,


setAccessCode(accessCode)

Kod dostępu do konferencji. Maksymalna długość to 128 znaków. Opcjonalnie.

Parametry

NazwaTypOpis
accessCodeStringKod dostępu, który należy ustawić.

Powroty

EntryPoint – ten obiekt do tworzenia łańcuchów,

Rzuty

Error – jeśli podany kod dostępu jest za długi;


setEntryPointType(entryPointType)

Ustawia typ tego punktu wejścia. To pole jest wymagane.

Parametry

NazwaTypOpis
entryPointTypeEntryPointTypeTyp punktu wejścia do ustawienia.

Powroty

EntryPoint – ten obiekt do tworzenia łańcuchów,


setMeetingCode(meetingCode)

Kod spotkania umożliwiający dostęp do konferencji. Maksymalna długość to 128 znaków. Opcjonalnie.

Parametry

NazwaTypOpis
meetingCodeStringKod spotkania do ustawienia.

Powroty

EntryPoint – ten obiekt do tworzenia łańcuchów,

Rzuty

Error – jeśli podany kod spotkania jest za długi.


setPasscode(passcode)

Kod dostępu do rozmowy wideo. Maksymalna długość to 128 znaków. Opcjonalnie.

Parametry

NazwaTypOpis
passcodeStringKod do ustawienia.

Powroty

EntryPoint – ten obiekt do tworzenia łańcuchów,

Rzuty

Error – jeśli podany kod dostępu jest za długi.


setPassword(password)

Kod hasła umożliwiającego dostęp do konferencji. Maksymalna długość to 128 znaków. Opcjonalnie.

Parametry

NazwaTypOpis
passwordStringHasło do ustawienia.

Powroty

EntryPoint – ten obiekt do tworzenia łańcuchów,

Rzuty

Error – jeśli podane hasło jest za długie.


setPin(pin)

Kod PIN umożliwiający dostęp do konferencji. Maksymalna długość to 128 znaków. Opcjonalnie.

Parametry

NazwaTypOpis
pinStringKod PIN do ustawienia.

Powroty

EntryPoint – ten obiekt do tworzenia łańcuchów,

Rzuty

Error – jeśli podany kod PIN jest za długi.


setRegionCode(regionCode)

Kod regionu CLDR/ISO 3166 kraju powiązanego z tym punktem wejścia. Dotyczy tylko typów punktów wejścia na telefon. Opcjonalnie.

Parametry

NazwaTypOpis
regionCodeStringKod regionu do ustawienia.

Powroty

EntryPoint – ten obiekt do tworzenia łańcuchów,

Rzuty

Error – jeśli podany kod regionu jest za długi.


setUri(uri)

Ustawia identyfikator URI służący do dołączania do konferencji przez ten punkt wejścia. W przypadku punktów wejścia PHONE wymagany jest prefiks tel:. W przypadku punktów wejścia SIP wymagany jest prefiks sip:. W punktach wejścia VIDEO i MORE wymagane są prefiksy http: lub https:. Maksymalna długość to 1300 znaków. To pole jest wymagane.

Parametry

NazwaTypOpis
uriStringIdentyfikator URI do ustawienia.

Powroty

EntryPoint – ten obiekt do tworzenia łańcuchów,

Rzuty

Error – jeśli podany identyfikator URI ma nieprawidłowy format.