Class FileIterator

FileIterator

Iterator, który umożliwia skryptom iterację na potencjalnie dużą kolekcję plików. Do iteratorów plików możesz uzyskać z poziomu DriveApp lub Folder.

// Log the name of every file in the user's Drive.
var files = DriveApp.getFiles();
while (files.hasNext()) {
  var file = files.next();
  Logger.log(file.getName());
}

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getContinuationToken()StringPobiera token, który można później wznowić.
hasNext()BooleanOkreśla, czy wywołanie elementu next() spowoduje zwrócenie elementu.
next()FilePobiera następny element ze zbioru plików lub folderów.

Szczegółowa dokumentacja

getContinuationToken()

Pobiera token, który można później wznowić. Ta metoda jest przydatna, gdy przetwarzanie pojedynczego iteratora powoduje przekroczenie maksymalnego czasu wykonania. Tokeny kontynuacji są zwykle ważne przez tydzień.

Zwróć

String – token kontynuacji, który służy do wznowienia tej iteracji z elementami, które pozostały w iteracji podczas jej generowania.


hasNext()

Określa, czy wywołanie elementu next() spowoduje zwrócenie elementu.

Zwróć

Booleantrue, jeśli next() zwróci produkt; false, jeśli nie


next()

Pobiera następny element ze zbioru plików lub folderów. Zwraca wyjątek, jeśli nie ma żadnych elementów.

Zwróć

File – kolejny element w kolekcji