Class FolderIterator

Folder Iterator

Obiekt, który umożliwia skryptom iterację nad potencjalnie dużą kolekcją folderów. Do iteratorów folderu możesz uzyskać dostęp z poziomu DriveApp, File lub Folder.

// Log the name of every folder in the user's Drive.
var folders = DriveApp.getFolders();
while (folders.hasNext()) {
  var folder = folders.next();
  Logger.log(folder.getName());
}

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getContinuationToken()StringPobiera token, który można później wznowić.
hasNext()BooleanOkreśla, czy wywołanie elementu next() spowoduje zwrócenie elementu.
next()FolderPobiera następny element ze zbioru plików lub folderów.

Szczegółowa dokumentacja

getContinuationToken()

Pobiera token, który można później wznowić. Ta metoda jest przydatna, gdy przetwarzanie pojedynczego iteratora powoduje przekroczenie maksymalnego czasu wykonania. Tokeny kontynuacji są zwykle ważne przez tydzień.

Zwróć

String – token kontynuacji, który służy do wznowienia tej iteracji z elementami, które pozostały w iteracji podczas jej generowania.


hasNext()

Określa, czy wywołanie elementu next() spowoduje zwrócenie elementu.

Zwróć

Booleantrue, jeśli next() zwróci produkt; false, jeśli nie


next()

Pobiera następny element ze zbioru plików lub folderów. Zwraca wyjątek, jeśli nie ma żadnych elementów.

Zwróć

Folder – kolejny element w kolekcji