API'ye Genel Bakış

Bu dizideki kılavuzlar, Google Ads API'de kullanılabilen nesneler, yöntemler ve hizmetlere genel bakış sunar. Bu kılavuzları okuduktan sonra aşağıdaki temel kavramları öğreneceksiniz:

  1. Google Ads API'sinin yapısı.
  2. Google Ads API sürümünün işleyiş şekli.
  3. Bir nesneyi değiştirmek için hangi API hizmetinin kullanılacağını öğrenin.
  4. Bir nesneyi ve performans istatistiklerini almak için hangi API hizmeti kullanılır?
  5. API meta verilerini almak için hangi API hizmeti kullanılır?
  6. API çağrıları nasıl yapılandırılır?
  7. Kaynakları değiştirme.