API'ye Genel Bakış

Bu dizideki kılavuzlar, Google Ads API'de bulunan nesneler, yöntemler ve hizmetlere genel bakış sunar. Bu kılavuzları okuduktan sonra aşağıdaki temel kavramları öğreneceksiniz:

  1. Google Ads API'nin yapısı.
  2. Google Ads API sürüm belirleme özelliğinin işleyiş şekli.
  3. Bir nesneyi değiştirmek için kullanılacak API hizmeti.
  4. Bir nesneyi ve performans istatistiklerini almak için hangi API hizmeti kullanılır?
  5. API meta verilerini almak için hangi API hizmeti kullanılacak?
  6. API çağrıları nasıl yapılandırılır?
  7. Kaynakları kapatma.