Class CalendarEventActionResponse

CalendarEventActionResponse

Reprezentuje odpowiedź, która wprowadza zmiany w wydarzeniu w kalendarzu edytowanym obecnie przez użytkownika w odpowiedzi na działanie wykonane w interfejsie użytkownika, np. kliknięcie przycisku.

// A CalendarEventActionResponse that adds two attendees to an event.
var calendarEventActionResponse = CardService.newCalendarEventActionResponseBuilder()
    .addAttendees(["user1@example.com", "user2@example.com"])
    .build();

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
printJson()StringWyświetla reprezentację tego obiektu w formacie JSON.

Szczegółowa dokumentacja

printJson()

Wyświetla reprezentację tego obiektu w formacie JSON. Służy tylko do debugowania.

Zwróć

String