Card Service

Kart Hizmeti

Bu hizmet, komut dosyalarının bir kullanıcı arayüzü için kart ve widget bileşenlerini ve davranışlarını yapılandırmasına ve oluşturmasına olanak tanır. Bu hizmetle oluşturduğunuz kullanıcı arayüzü yapıları, hem masaüstünde hem de mobil cihazlarda otomatik olarak kullanılabilir. Bu nedenle, her ikisi için ayrı kullanıcı arayüzleri geliştirmeniz gerekmez.

Sınıflar

AdKısa açıklama
ActionKullanıcı arayüzü öğelerinde etkileşimi etkinleştiren bir işlem.
ActionResponseİstemci üzerinde bir veya daha fazla işlem gerçekleştirmek için bir geri çağırma işlevinden (ör. form yanıtı işleyici) döndürülebilecek yanıt nesnesi.
ActionResponseBuilderActionResponse nesne için oluşturucu.
ActionStatusBir iletişim kutusunu çağırma veya gönderme isteğinin durumunu temsil eden sınıf.
AttachmentBir eklenti tarafından oluşturulan eki temsil eder.
AuthorizationActionTıklandığında kullanıcıyı AuthorizationUrl'ye gönderecek bir yetkilendirme işlemi.
AuthorizationExceptionYetkilendirme kartının kullanıcıya gösterilmesini tetiklemek için döndürülebilecek bir hata.
BorderStyleWidget'lara uygulanabilecek tam bir kenarlık stilini temsil eden bir sınıf.
BorderTypeWidget'lara uygulanabilecek kenarlık türlerini temsil eden bir numaralandırma.
ButtonTüm düğmeler için bir temel sınıf.
ButtonSetBir satırda görüntülenen Button nesneden oluşan bir kümeyi barındırır.
CalendarEventActionResponseKullanıcı arayüzünde gerçekleştirilen bir işleme (ör. bir düğmeyi tıklama) tepki olarak kullanıcının düzenlemekte olduğu takvim etkinliğinde değişiklik yapan bir yanıtı temsil eder.
CalendarEventActionResponseBuilderCalendarEventActionResponse nesne için oluşturucu.
CardKullanıcı arayüzündeki tek bir görünümü temsil eden bağlam kartı.
CardActionKart başlığı menüsüne eklenen tıklanabilir bir menü öğesi.
CardBuilderCard nesne için oluşturucu.
CardHeaderBir Card öğesinin başlığı.
CardSectionKart bölümü, widget gruplarını barındırır ve bunlar arasında görsel bir ayrım sağlar.
CardServiceCardService, Google Workspace Eklentileri gibi farklı Google genişletilebilirlik ürünlerinde kullanılan genel kartlar oluşturabilmenizi sağlar.
CardWithIdCardWithId nesne için oluşturucu.
ChatActionResponseBir Chat uygulamasının, yanıtının nasıl yayınlanacağını yapılandırmak için kullanabileceği parametreleri temsil eden bir sınıf.
ChatClientDataSourceÇoklu seçim menüsü kullanan SelectionInput widget'ı için Google Chat'ten bir veri kaynağı.
ChatResponseGoogle Chat'teki bir kart mesajının yanıt nesnesi.
ChatResponseBuilderChatResponse nesne için oluşturucu.
ChatSpaceDataSourceÇoklu seçim menüsü için Google Chat alanlarını seçim öğeleri olarak dolduran bir veri kaynağı.
CommonDataSourceTüm Google Workspace uygulamaları tarafından paylaşılan bir veri kaynağı.
ComposeActionResponseBir Gmail eklentisinde oluşturma işlemi için geri çağırma yönteminden döndürülebilecek yanıt nesnesi.
ComposeActionResponseBuilderComposeActionResponse nesne için oluşturucu.
ComposedEmailTypeOluşturulan e-postanın bağımsız mı yoksa yanıt taslağı mı olduğunu belirten bir numaralandırma değeridir.
ContentTypeUpdateDraftActionResponse tarafından oluşturulan içeriğin içerik türünü belirten bir enum değeri.
DatePickerTarih girilmesine olanak tanıyan bir giriş alanıdır.
DateTimePickerKullanıcıların tarih ve saat girmesine olanak tanıyan bir giriş alanı.
DecoratedTextİsteğe bağlı süslemelerle metin gösteren bir widget.
DialogAyrıntılı bilgi için Google Chat dokümanlarındaki Etkileşimli iletişim kutularını açma bölümüne bakın.
DialogActionDialogAction nesne için oluşturucu.
DisplayStyleKartın görüntüleme stilini tanımlayan bir numaralandırma.
DividerYatay bir ayırıcı.
DriveItemsSelectedActionResponseDrive öğeleri seçiliyken ve kullanıcı arayüzünde gerçekleştirilen bir işleme (ör. bir düğmenin tıklanması) tepki olarak Drive'da değişiklik yapan bir yanıtı temsil eder.
DriveItemsSelectedActionResponseBuilderDriveItemsSelectedActionResponse nesne için oluşturucu.
EditorFileScopeActionResponseKullanıcı arayüzünde yapılan bir işleme tepki olarak bir Düzenleyici'de (ör. Google Dokümanlar, E-Tablolar veya Slaytlar) değişiklik yapar.
EditorFileScopeActionResponseBuilderEditorFileScopeActionResponse nesne için oluşturucu.
FixedFooterCard sayfasının alt kısmında gösterilen sabit altbilgi.
GridIzgara öğelerinden oluşan bir koleksiyonu görüntülemek için düzenlenmiş ızgara.
GridItemKullanıcıların bir ızgara widget'ı içinde etkileşimde bulunduğu öğeler.
GridItemLayoutGridItem öğesinin resmini ve metin stilini tanımlayan bir numaralandırma.
HorizontalAlignmentBir widget'ın yatay hizalamasını belirten bir numaralandırma.
HorizontalSizeStyleWidget'ların bir sütun alanını nasıl dolduracağını ayarlayan bir numaralandırma.
HostAppDataSourceÇoklu seçim menüsü kullanan bir SelectionInput widget'ı için bir Google Workspace uygulamasından veri kaynağı.
IconImageButton veya DecoratedText widget'ları gibi çeşitli kullanıcı arayüzü nesnelerinde kullanılabilen önceden tanımlanmış simgeler.
IconImageÖnceden tanımlanmış bir simge, materyal tasarım simgesi veya özelleştirilebilir kırpma stiline sahip bir URL simgesi.
ImageTek bir resim gösteren widget.
ImageButtonÜzerinde resim görüntülenen bir ImageButton.
ImageComponentIzgara öğelerine eklenebilen bir resim bileşeni.
ImageCropStyleResim bileşenlerine uygulanabilecek bir kırpma stilini temsil eden bir sınıf.
ImageCropTypeResim bileşenlerine uygulanan kırpma stillerini temsil eden bir numaralandırma.
ImageStyleResim kırpma stilini tanımlayan bir numaralandırma.
InteractionKullanıcının kart mesajındaki bir düğmeyi tıklaması gibi kullanıcıyla gerçekleştirilen etkileşime yanıt olarak ne yapılacağını belirten bir numaralandırma türü.
KeyValueBu sınıfın desteği sonlandırıldı.
LinkPreviewAna makine uygulamasında bağlantı önizleme kartı ve akıllı çip gösteren kart işlemi.
LoadIndicatorAction işlenirken görüntülenecek yükleme veya ilerleme göstergesi türünü belirten bir enum türü.
NavigationKartta gezinmeyi kontrol eden yardımcı bir nesne.
NotificationKullanıcıya, kullanıcı arayüzü öğesiyle etkileşimde bulunmaya yanıt olarak gösterilen bildirim.
OnCloseOpenLink aracılığıyla açılan bir URL kapatıldığında ne yapılacağını belirten bir numaralandırma.
OpenAsBir URL'nin nasıl açılacağını belirten bir numaralandırma.
OpenLinkBazı seçeneklerle bir bağlantıyı açma işlemini temsil eder.
PlatformDataSourceÇoklu seçim menüsü kullanan SelectionInput widget'ı için Google Workspace'ten bir veri kaynağı.
ResponseTypeChat uygulaması yanıt türünü temsil eden bir numaralandırma.
SelectionInputÖnceden tanımlanmış bir dizi seçenek arasından tercih yapmaya olanak tanıyan bir giriş alanı.
SelectionInputTypeKullanıcıların seçebileceği öğelerin biçimi.
StatusDurum kodunu temsil eden bir numaralandırma.
SuggestionsTextInput widget'ını tamamlayacak önerileri otomatik tamamlayın.
SuggestionsResponseÖneriler geri çağırma işlevinden döndürülebilen bir yanıt nesnesi.
SuggestionsResponseBuilderSuggestionsResponse nesne için oluşturucu.
SwitchAçılıp kapatılmayı destekleyen bir kullanıcı arayüzü öğesi.
SwitchControlTypeSwitch widget kontrolünün türü.
TextButtonMetin etiketli bir TextButton.
TextButtonStyleTextButton stilini belirten bir numaralandırma.
TextInputMetin girişini kabul eden bir giriş alanı widget'ı.
TextParagraphMetni görüntüleyen ve temel HTML biçimlendirmesini destekleyen bir widget.
TimePickerKullanıcıların zaman girmesine olanak tanıyan bir giriş alanıdır.
UniversalActionResponseEvrensel işlem oluşturan bir yöntemden döndürülebilecek yanıt nesnesi.
UniversalActionResponseBuilderUniversalActionResponse nesneleri için bir oluşturucu.
UpdateDraftActionResponseKullanıcının düzenlemekte olduğu e-posta taslağını güncelleyen bir işlemi temsil eder.
UpdateDraftActionResponseBuilderUpdateDraftActionResponse nesne için oluşturucu.
UpdateDraftBccRecipientsActionBir e-posta taslağının Bcc alıcılarını günceller.
UpdateDraftBodyActionE-posta taslağının gövdesini günceller.
UpdateDraftBodyTypeUpdateDraftBodyAction türünü belirten bir enum değeri.
UpdateDraftCcRecipientsActionE-posta taslağının Cc alıcılarını günceller.
UpdateDraftSubjectActionBir e-posta taslağının konu satırını günceller.
UpdateDraftToRecipientsActionBir e-posta taslağının Alıcılarını günceller.
UpdatedWidgetGüncellenen widget'ın yanıtı.
VerticalAlignmentBir sütundaki widget'ların dikey hizalamasını ayarlayan bir numaralandırma.
WidgetBir Card öğesine eklenebilen tüm widget'lar için temel sınıf.
WrapStyleBir sütun içindeki içeriğin sarmalama stilini ayarlayan bir numaralandırma.

Action

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setFunctionName(functionName)ActionÇağrılacak geri çağırma işlevinin adını ayarlar.
setInteraction(interaction)ActionKullanıcıyla etkileşimi ayarlar (yalnızca iletişim kutusu açılırken gereklidir).
setLoadIndicator(loadIndicator)Actionİşlem devam ederken görüntülenen yükleme göstergesini ayarlar.
setParameters(parameters)ActionÖzel parametrelerin geri çağırma işlevine iletilmesine izin verir.
setPersistValues(persistValues)ActionBir işlem yanıtı formun Card değeri güncellendikten sonra form değerlerinin istemci değerleriyle mi yoksa sunucu değerleriyle mi belirlendiğini belirtir.

ActionResponse

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
printJson()StringBu nesnenin JSON gösterimini yazdırır.

ActionResponseBuilder

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
build()ActionResponseGeçerli işlem yanıtını oluşturur ve doğrular.
setNavigation(navigation)ActionResponseBuilderBir Navigation işlemine yanıtı ayarlar.
setNotification(notification)ActionResponseBuilderİşlem etkinleştirildiğinde gösterilecek bildirimi ayarlar.
setOpenLink(openLink)ActionResponseBuilderİşlem etkinleştirildiğinde gidilecek URL'yi ayarlar.
setStateChanged(stateChanged)ActionResponseBuilderBu işlemin mevcut veri durumunu değiştirdiğini belirten bir işaret ayarlar.

ActionStatus

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setStatusCode(statusCode)ActionStatusBir iletişim kutusu açma veya gönderme isteğinin durumunu gösterir.
setUserFacingMessage(message)ActionStatusKullanıcılara isteklerinin durumu hakkında gönderilecek mesaj.

Attachment

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setIconUrl(iconUrl)AttachmentEkin simge URL'sini ayarlar.
setMimeType(mimeType)AttachmentEkin MIME türünü ayarlar.
setResourceUrl(resourceUrl)AttachmentEkin kaynak URL'sini ayarlar.
setTitle(title)AttachmentEkin başlığını ayarlar.

AuthorizationAction

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setAuthorizationUrl(authorizationUrl)AuthorizationActionKullanıcının yetkilendirme isteminde yönlendirileceği yetkilendirme URL'sini ayarlar.

AuthorizationException

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
printJson()StringBu nesnenin JSON gösterimini yazdırır.
setAuthorizationUrl(authUrl)AuthorizationExceptionKullanıcının yetkilendirme isteminde yönlendirileceği yetkilendirme URL'sini ayarlar.
setCustomUiCallback(callback)AuthorizationExceptionÖzel bir yetkilendirme istemi oluşturmak için çağrılacak işlevin adı.
setResourceDisplayName(name)AuthorizationExceptionYetkilendirme isterken kullanıcıya gösterilecek adı belirler.
throwException()voidBu istisnanın atılmasını tetikler.

BorderStyle

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setCornerRadius(radius)BorderStyleKenarlığın köşe yarıçapını ayarlar (örneğin, 8).
setStrokeColor(color)BorderStyleKenarlığın rengini ayarlar.
setType(type)BorderStyleKenarlığın türünü ayarlar.

BorderType

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
NO_BORDEREnumKenarlık stili yok.
STROKEEnumÇizgi kenarlık stili.

Button

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setAuthorizationAction(action)ButtonNesne tıklandığında yetkilendirme akışının URL'sini açan bir yetkilendirme işlemi ayarlar.
setComposeAction(action, composedEmailType)ButtonNesne tıklandığında taslak e-posta oluşturan bir işlem ayarlar.
setOnClickAction(action)ButtonNesne tıklandığında yürütülecek bir işlem ayarlar.
setOnClickOpenLinkAction(action)ButtonNesne tıklandığında URL'yi sekmede açan bir işlem ayarlar.
setOpenLink(openLink)ButtonNesne tıklandığında açılacak bir URL'yi ayarlar.

ButtonSet

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
addButton(button)ButtonSetDüğme ekler.

CalendarEventActionResponse

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
printJson()StringBu nesnenin JSON gösterimini yazdırır.

CalendarEventActionResponseBuilder

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
addAttachments(attachments)CalendarEventActionResponseBuilderİlişkili kullanıcı arayüzü işlemi gerçekleştirildiğinde, yanıtın ekleri Takvim etkinliğine eklemesi gerektiğini belirtir.
addAttendees(emails)CalendarEventActionResponseBuilderİlişkili kullanıcı arayüzü işlemi gerçekleştirildiğinde, yanıtın belirtilen katılımcıları Takvim etkinliğine eklemesi gerektiğini belirtir.
build()CalendarEventActionResponseGeçerli Takvim etkinliği işlemi yanıtını oluşturur ve doğrular.
setConferenceData(conferenceData)CalendarEventActionResponseBuilderİlişkili kullanıcı arayüzü işlemi gerçekleştirildiğinde, yanıtın belirtilen konferans verilerini Takvim etkinliği olarak ayarlaması gerektiğini belirtir.

Card

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
printJson()StringBu nesnenin JSON gösterimini yazdırır.

CardAction

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setAuthorizationAction(action)CardActionNesne tıklandığında yetkilendirme akışının URL'sini açan bir yetkilendirme işlemi ayarlar.
setComposeAction(action, composedEmailType)CardActionNesne tıklandığında taslak e-posta oluşturan bir işlem ayarlar.
setOnClickAction(action)CardActionNesne tıklandığında yürütülecek bir işlem ayarlar.
setOnClickOpenLinkAction(action)CardActionNesne tıklandığında URL'yi sekmede açan bir işlem ayarlar.
setOpenLink(openLink)CardActionNesne tıklandığında açılacak bir URL'yi ayarlar.
setText(text)CardActionBu işlem için menü metnini ayarlar.

CardBuilder

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
addCardAction(cardAction)CardBuilderBu karta CardAction ekler.
addSection(section)CardBuilderBu karta bir bölüm ekler.
build()CardGeçerli kartı oluşturur ve doğrular.
setDisplayStyle(displayStyle)CardBuilderBu kart için görüntüleme stilini ayarlar.
setFixedFooter(fixedFooter)CardBuilderBu kart için sabit bir altbilgi ayarlar.
setHeader(cardHeader)CardBuilderBu kartın başlığını ayarlar.
setName(name)CardBuilderBu kartın adını belirler.
setPeekCardHeader(peekCardHeader)CardBuilderGöz atma kartı başlığını ayarlar.

CardHeader

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setImageAltText(imageAltText)CardHeaderBaşlık resmi için alternatif metni ayarlar.
setImageStyle(imageStyle)CardHeaderKart başlığındaki simgenin kırpılma şeklini ayarlar.
setImageUrl(imageUrl)CardHeaderURL'sini veya veri dizesini sağlayarak başlıkta kullanılacak resmi ayarlar.
setSubtitle(subtitle)CardHeaderKart başlığının alt başlığını ayarlar.
setTitle(title)CardHeaderKart başlığının başlığını ayarlar.

CardSection

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
addWidget(widget)CardSectionBelirtilen widget'ı bu bölüme ekler.
setCollapsible(collapsible)CardSectionBölümün daraltılıp daraltılamayacağını ayarlar.
setHeader(header)CardSectionBölümün başlığını ayarlar.
setNumUncollapsibleWidgets(numUncollapsibleWidgets)CardSectionBu bölüm daraltıldığında hâlâ gösterilen widget sayısını ayarlar.

CardService

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
BorderTypeBorderTypeBorderType sıralaması.
ComposedEmailTypeComposedEmailTypeComposedEmailType sıralaması.
ContentTypeContentTypeContentType sıralaması.
GridItemLayoutGridItemLayoutGridItemLayout sıralaması.
HorizontalAlignmentHorizontalAlignmentHorizontalAlignment sıralaması.
IconIconIcon sıralaması.
ImageCropTypeImageCropTypeImageCropType sıralaması.
ImageStyleImageStyleImageStyle sıralaması.
LoadIndicatorLoadIndicatorLoadIndicator sıralaması.
OnCloseOnCloseOnClose sıralaması.
OpenAsOpenAsOpenAs sıralaması.
SelectionInputTypeSelectionInputTypeSelectionInputType sıralaması.
TextButtonStyleTextButtonStyleTextButtonStyle sıralaması.
UpdateDraftBodyTypeUpdateDraftBodyTypeUpdateDraftBodyType sıralaması.

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
newAction()ActionYeni bir Action oluşturur.
newActionResponseBuilder()ActionResponseBuilderYeni bir ActionResponseBuilder oluşturur.
newActionStatus()ActionStatusYeni bir ActionStatus oluşturur.
newAttachment()AttachmentYeni bir Attachment oluşturur.
newAuthorizationAction()AuthorizationActionYeni bir AuthorizationAction oluşturur.
newAuthorizationException()AuthorizationExceptionYeni bir AuthorizationException oluşturur.
newBorderStyle()BorderStyleYeni bir BorderStyle oluşturur.
newButtonSet()ButtonSetYeni bir ButtonSet oluşturur.
newCalendarEventActionResponseBuilder()CalendarEventActionResponseBuilderYeni bir CalendarEventActionResponseBuilder oluşturur.
newCardAction()CardActionYeni bir CardAction oluşturur.
newCardBuilder()CardBuilderYeni bir CardBuilder oluşturur.
newCardHeader()CardHeaderYeni bir CardHeader oluşturur.
newCardSection()CardSectionYeni bir CardSection oluşturur.
newCardWithId()CardWithIdYeni bir CardWithId oluşturur.
newChatActionResponse()ChatActionResponseYeni bir ChatActionResponse oluşturur.
newChatResponseBuilder()ChatResponseBuilderYeni bir ChatResponseBuilder oluşturur.
newColumn()ColumnYeni bir Column oluşturur.
newColumns()ColumnsYeni bir Columns grubu oluşturur.
newComposeActionResponseBuilder()ComposeActionResponseBuilderYeni bir ComposeActionResponseBuilder oluşturur.
newDatePicker()DatePickerYeni bir DatePicker oluşturur.
newDateTimePicker()DateTimePickerYeni bir DateTimePicker oluşturur.
newDecoratedText()DecoratedTextYeni bir DecoratedText oluşturur.
newDialog()DialogYeni bir Dialog oluşturur.
newDialogAction()DialogActionYeni bir DialogAction oluşturur.
newDivider()DividerYeni bir Divider oluşturur.
newDriveItemsSelectedActionResponseBuilder()DriveItemsSelectedActionResponseBuilderYeni bir DriveItemsSelectedActionResponseBuilder oluşturur.
newEditorFileScopeActionResponseBuilder()EditorFileScopeActionResponseBuilderYeni bir EditorFileScopeActionResponseBuilder oluşturur.
newFixedFooter()FixedFooterYeni bir FixedFooter oluşturur.
newGrid()GridYeni bir Grid oluşturur.
newGridItem()GridItemYeni bir GridItem oluşturur.
newIconImage()IconImageYeni bir IconImage oluşturur.
newImage()ImageYeni bir Image oluşturur.
newImageButton()ImageButtonYeni bir ImageButton oluşturur.
newImageComponent()ImageComponentYeni bir ImageComponent oluşturur.
newImageCropStyle()ImageCropStyleYeni bir ImageCropStyle oluşturur.
newKeyValue()KeyValueYeni bir KeyValue oluşturur.
newLinkPreview()LinkPreviewYeni bir LinkPreview oluşturur.
newNavigation()NavigationYeni bir Navigation oluşturur.
newNotification()NotificationYeni bir Notification oluşturur.
newOpenLink()OpenLinkYeni bir OpenLink oluşturur.
newSelectionInput()SelectionInputYeni bir SelectionInput oluşturur.
newSuggestions()SuggestionsYeni bir Suggestions oluşturur.
newSuggestionsResponseBuilder()SuggestionsResponseBuilderYeni bir SuggestionsResponseBuilder oluşturur.
newSwitch()SwitchYeni bir Switch oluşturur.
newTextButton()TextButtonYeni bir TextButton oluşturur.
newTextInput()TextInputYeni bir TextInput oluşturur.
newTextParagraph()TextParagraphYeni bir TextParagraph oluşturur.
newTimePicker()TimePickerYeni bir TimePicker oluşturur.
newUniversalActionResponseBuilder()UniversalActionResponseBuilderYeni bir UniversalActionResponseBuilder oluşturur.
newUpdateDraftActionResponseBuilder()UpdateDraftActionResponseBuilderYeni bir UpdateDraftActionResponseBuilder oluşturur.
newUpdateDraftBccRecipientsAction()UpdateDraftBccRecipientsActionYeni bir UpdateDraftBccRecipientsAction oluşturur;
newUpdateDraftBodyAction()UpdateDraftBodyActionYeni bir UpdateDraftBodyAction oluşturur.
newUpdateDraftCcRecipientsAction()UpdateDraftCcRecipientsActionYeni bir UpdateDraftCcRecipientsAction oluşturur.
newUpdateDraftSubjectAction()UpdateDraftSubjectActionYeni bir UpdateDraftSubjectAction oluşturur.
newUpdateDraftToRecipientsAction()UpdateDraftToRecipientsActionYeni bir UpdateDraftToRecipientsAction oluşturur.

CardWithId

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setCard(card)CardWithIdcardWithId kartını ayarlar.
setCardId(id)CardWithIdcardWithId öğesinin benzersiz kart kimliğini ayarlar.

ChatActionResponse

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setDialogAction(dialogAction)ChatActionResponseİletişim kutusu işlemini, iletişim kutusuyla ilgili bir etkinlik olarak ayarlar.
setResponseType(responseType)ChatActionResponseChat uygulaması yanıtının türü.
setUpdatedWidget(updatedWidget)ChatActionResponseBir widget için otomatik tamamlama seçenekleri sağlamak üzere kullanılan güncellenmiş widget'ı ayarlar.
setUrl(url)ChatActionResponseKullanıcıların kimliklerinin doğrulanacağı veya yapılandırılacağı URL.

ChatClientDataSource

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setSpaceDataSource(spaceDataSource)ChatClientDataSourceÇoklu seçim menüsü için Google Chat alanlarını seçim öğeleri olarak dolduran bir veri kaynağı.

ChatResponse

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
printJson()StringBu nesnenin JSON gösterimini yazdırır.

ChatResponseBuilder

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
addCardsV2(cardWithId)ChatResponseBuilderİletinin kart alanını ayarlar.
build()ChatResponseGeçerli işlem yanıtını oluşturur ve doğrular.
setActionResponse(actionResponse)ChatResponseBuilderİletinin işlem yanıtı alanını ayarlar.
setText(text)ChatResponseBuilderChat mesajının metnini ayarlar.

ChatSpaceDataSource

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setDefaultToCurrentSpace(defaultToCurrentSpace)ChatSpaceDataSourcetrue değerine ayarlanırsa çoklu seçim menüsü, varsayılan olarak mevcut Google Chat alanını öğe olarak seçer.

Column

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
addWidget(widget)ColumnSütuna bir widget ekler.
setHorizontalAlignment(horizontalAlignment)ColumnColumn öğesinin HorizontalAlignment değerini ayarlar.
setHorizontalSizeStyle(horizontalSizeStyle)ColumnSütunun HorizontalSizeStyle değerini ayarlar.
setVerticalAlignment(verticalAlignment)ColumnColumn öğesinin VerticalAlignment değerini ayarlar.

Columns

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
addColumn(column)ColumnsSütunlar widget'ına bir Column ekler.
setWrapStyle(wrapStyle)ColumnsSütunların sarmalama stilini ayarlar, sütunun ekran genişliğine göre nasıl yeniden boyutlandırılacağını kontrol eder.

CommonDataSource

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
UNKNOWNEnumVarsayılan değer.
USEREnumGoogle Workspace kullanıcıları.

ComposeActionResponse

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
printJson()StringBu nesnenin JSON gösterimini yazdırır.

ComposeActionResponseBuilder

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
build()ComposeActionResponseGeçerli oluşturma işlemi yanıtını oluşturur ve doğrular.
setGmailDraft(draft)ComposeActionResponseBuilderGmailMessage.createDraftReply(body) veya benzer işlevler kullanılarak oluşturulan GmailMessage taslağını ayarlar.

ComposedEmailType

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
REPLY_AS_DRAFTEnumBaşka bir iletiye yanıt taslağı.
STANDALONE_DRAFTEnumBağımsız bir ileti olan taslak.

ContentType

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
TEXTEnumOluşturulan içeriğin düz metin olduğunu belirtir.
MUTABLE_HTMLEnumOluşturulan içeriğin HTML olarak biçimlendirildiğini belirtir.
IMMUTABLE_HTMLEnumOluşturulan içeriğin HTML olarak biçimlendirildiğini, ancak bu içeriğin oluşturulduktan sonra düzenlenemeyeceğini belirtir.

DatePicker

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setFieldName(fieldName)DatePickerBir kullanıcı arayüzü etkileşimi gerçekleştiğinde oluşturulan etkinlik nesnesinde bu seçiciyi tanımlayan alan adını ayarlar.
setOnChangeAction(action)DatePickerSeçici girişi değiştiğinde komut dosyasının gerçekleştireceği bir Action ayarlar.
setTitle(title)DatePickerGiriş alanının üzerinde görüntülenen başlığı ayarlar.
setValueInMsSinceEpoch(valueMsEpoch)DatePickerGiriş alanında ayarlanacak önceden doldurulmuş değeri ayarlar.
setValueInMsSinceEpoch(valueMsEpoch)DatePickerGiriş alanında ayarlanacak önceden doldurulmuş değeri ayarlar.

DateTimePicker

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setFieldName(fieldName)DateTimePickerBir kullanıcı arayüzü etkileşimi gerçekleştiğinde oluşturulan etkinlik nesnesinde bu seçiciyi tanımlayan alan adını ayarlar.
setOnChangeAction(action)DateTimePickerSeçici girişi değiştiğinde komut dosyasının gerçekleştireceği bir Action ayarlar.
setTimeZoneOffsetInMins(timeZoneOffsetMins)DateTimePickerSaat diliminin, UTC ile saat farkının kaç dakika olması gerektiğini ayarlar.
setTitle(title)DateTimePickerGiriş alanının üzerinde görüntülenen başlığı ayarlar.
setValueInMsSinceEpoch(valueMsEpoch)DateTimePickerGiriş alanında ayarlanacak önceden doldurulmuş değeri ayarlar.
setValueInMsSinceEpoch(valueMsEpoch)DateTimePickerGiriş alanında ayarlanacak önceden doldurulmuş değeri ayarlar.

DecoratedText

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setAuthorizationAction(action)DecoratedTextNesne tıklandığında yetkilendirme akışının URL'sini açan bir yetkilendirme işlemi ayarlar.
setBottomLabel(text)DecoratedTextAnahtar olarak kullanılacak etiket metnini ayarlar ve metin içeriğinin altında görüntülenir.
setButton(button)DecoratedTextMetnin sağ tarafında görüntülenen Button bilgisini ayarlar.
setComposeAction(action, composedEmailType)DecoratedTextNesne tıklandığında taslak e-posta oluşturan bir işlem ayarlar.
setEndIcon(endIcon)DecoratedTextİçeriğin sağ tarafında görüntülenen isteğe bağlı IconImage öğesini ayarlar.
setOnClickAction(action)DecoratedTextNesne tıklandığında yürütülecek bir işlem ayarlar.
setOnClickOpenLinkAction(action)DecoratedTextNesne tıklandığında URL'yi sekmede açan bir işlem ayarlar.
setOpenLink(openLink)DecoratedTextNesne tıklandığında açılacak bir URL'yi ayarlar.
setStartIcon(startIcon)DecoratedTextMetin içeriğinden önce görüntülenecek isteğe bağlı IconImage değerini ayarlar.
setSwitchControl(switchToSet)DecoratedTextİçeriğin sağ tarafında görüntülenen Switch öğesini ayarlar.
setText(text)DecoratedTextDeğer olarak kullanılacak metni ayarlar.
setTopLabel(text)DecoratedTextAnahtar olarak kullanılacak etiket metnini ayarlar ve metin içeriğinin üzerinde görüntülenir.
setWrapText(wrapText)DecoratedTextDeğer metninin tek bir satırda mı yoksa birden fazla satırda mı görüntüleneceğini ayarlar.

Dialog

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setBody(card)DialogDialog kartını ayarlar.

DialogAction

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setActionStatus(actionStatus)DialogActionDialogAction öğesinin işlem durumunu ayarlar.
setDialog(dialog)DialogActionDialogAction iletişim kutusunu ayarlar.

DisplayStyle

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
PEEKEnumEklenti içeriğinin alt kısmında, mevcut içeriğin üzerinde kart başlığını gösterin.
REPLACEEnumMevcut içeriği değiştirerek kartı gösterin.

Divider

DriveItemsSelectedActionResponse

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
printJson()StringBu nesnenin JSON gösterimini yazdırır.

DriveItemsSelectedActionResponseBuilder

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
build()DriveItemsSelectedActionResponseGeçerli Drive işlem yanıtını oluşturur.
requestFileScope(itemId)DriveItemsSelectedActionResponseBuilderYanıtın, Drive'daki bağlamsal olarak ilgili öğe için dosya kapsamı istediğini belirtir.

EditorFileScopeActionResponse

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
printJson()StringBu nesnenin JSON gösterimini yazdırır.

EditorFileScopeActionResponseBuilder

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
build()EditorFileScopeActionResponseGeçerli Editor işlem yanıtını oluşturur.
requestFileScopeForActiveDocument()EditorFileScopeActionResponseBuilderEtkin durumdaki mevcut Editor dokümanı için drive.file kapsamını ister.

FixedFooter

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setPrimaryButton(button)FixedFooterSabit altbilgide birincil düğmeyi ayarlayın.
setSecondaryButton(button)FixedFooterSabit altbilgide ikincil düğmeyi ayarlayın.

Grid

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
addItem(gridItem)GridIzgaraya yeni bir ızgara öğesi ekler.
setAuthorizationAction(action)GridNesne tıklandığında yetkilendirme akışının URL'sini açan bir yetkilendirme işlemi ayarlar.
setBorderStyle(borderStyle)GridHer bir ızgara öğesine uygulanan kenarlık stilini ayarlar.
setComposeAction(action, composedEmailType)GridNesne tıklandığında taslak e-posta oluşturan bir işlem ayarlar.
setNumColumns(numColumns)GridIzgarada görüntülenecek sütun sayısı.
setOnClickAction(action)GridNesne tıklandığında yürütülecek bir işlem ayarlar.
setOnClickOpenLinkAction(action)GridNesne tıklandığında URL'yi sekmede açan bir işlem ayarlar.
setOpenLink(openLink)GridNesne tıklandığında açılacak bir URL'yi ayarlar.
setTitle(title)GridIzgaranın başlık metnini ayarlar.

GridItem

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setIdentifier(id)GridItemIzgara öğesi için tanımlayıcıyı ayarlar.
setImage(image)GridItemBu ızgara öğesinin resmini ayarlar.
setLayout(layout)GridItemIzgara öğesi için metin ve resim düzenini ayarlar.
setSubtitle(subtitle)GridItemTablo öğesinin alt başlığını ayarlar.
setTextAlignment(alignment)GridItemIzgara öğesinin yatay hizalamasını ayarlar.
setTitle(title)GridItemIzgara öğesinin başlık metnini ayarlar.

GridItemLayout

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
TEXT_BELOWEnumBaşlık ve alt başlık, ızgara öğesi resminin altında gösterilir.
TEXT_ABOVEEnumBaşlık ve alt başlık, ızgara öğesi resminin üzerinde gösterilir.

HorizontalAlignment

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
STARTEnumWidget'ı cümlenin başlangıcına hizalayın.
CENTEREnumWidget'ı ortaya hizalayın.
ENDEnumWidget'ı cümlenin sonuna hizalayın.

HorizontalSizeStyle

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
FILL_AVAILABLE_SPACEEnumWidget öğesini, Column öğesinin mevcut yatay alanını dolduracak şekilde boyutlandırır.
FILL_MINIMUM_SPACEEnumWidget öğesini, Column içinde en az yatay alanı dolduracak şekilde yeniden boyutlandırır.

HostAppDataSource

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setChatDataSource(chatClientDataSource)HostAppDataSourceGoogle Chat'teki veri kaynağını ayarlar.

Icon

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
NONEEnumSimge yok.
AIRPLANEEnumUçak simgesi
BOOKMARKEnumYer işareti simgesi
BUSEnumOtobüs simgesi
CAREnumAraba simgesi
CLOCKEnumSaat simgesi
CONFIRMATION_NUMBER_ICONEnumOnay numarası simgesi
DOLLAREnumDolar simgesi
DESCRIPTIONEnumAçıklama simgesi
EMAILEnumE-posta simgesi
EVENT_PERFORMEREnumE-posta simgesi
EVENT_SEATEnumEtkinlik koltuğu simgesi
FLIGHT_ARRIVALEnumVarış uçuşu simgesi
FLIGHT_DEPARTUREEnumUçuşun kalkış simgesi
HOTELEnumOtel simgesi
HOTEL_ROOM_TYPEEnumOtel simgesi
INVITEEnumDavet et simgesi
MAP_PINEnumHarita raptiye simgesi
MEMBERSHIPEnumÜyelik simgesi
MULTIPLE_PEOPLEEnumBirden çok kişi simgesi
OFFEREnumTeklif simgesi
PERSONEnumKişi simgesi
PHONEEnumTelefon simgesi
RESTAURANT_ICONEnumRestoran simgesi
SHOPPING_CARTEnumAlışveriş sepeti simgesi
STAREnumYıldız simgesi
STOREEnumMağaza simgesi
TICKETEnumBilet simgesi
TRAINEnumTren simgesi
VIDEO_CAMERAEnumVideo kamera simgesi
VIDEO_PLAYEnumVideo oynatma simgesi

IconImage

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setAltText(altText)IconImageErişilebilirlik için kullanılan URL'nin alternatif metnini ayarlar.
setIcon(icon)IconImageURL ayarlanmamışsa önceden tanımlanmış simgeyi ayarlar.
setIconUrl(url)IconImageSimge ayarlanmamışsa simgenin URL'sini ayarlar.
setImageCropType(imageCropType)IconImageResmin kırpma stilini ayarlar.

Image

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setAltText(altText)ImageErişilebilirlik için resmin alternatif metnini ayarlar.
setAuthorizationAction(action)ImageNesne tıklandığında yetkilendirme akışının URL'sini açan bir yetkilendirme işlemi ayarlar.
setComposeAction(action, composedEmailType)ImageNesne tıklandığında taslak e-posta oluşturan bir işlem ayarlar.
setImageUrl(url)ImageKullanılacak resmi, URL'sini veya veri dizesini sağlayarak ayarlar.
setOnClickAction(action)ImageNesne tıklandığında yürütülecek bir işlem ayarlar.
setOnClickOpenLinkAction(action)ImageNesne tıklandığında URL'yi sekmede açan bir işlem ayarlar.
setOpenLink(openLink)ImageNesne tıklandığında açılacak bir URL'yi ayarlar.

ImageButton

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setAltText(altText)ImageButtonErişilebilirlik için düğmenin alternatif metnini ayarlar.
setAuthorizationAction(action)ImageButtonNesne tıklandığında yetkilendirme akışının URL'sini açan bir yetkilendirme işlemi ayarlar.
setComposeAction(action, composedEmailType)ImageButtonNesne tıklandığında taslak e-posta oluşturan bir işlem ayarlar.
setIcon(icon)ImageButtonDüğmede görüntülenecek önceden tanımlanmış bir Icon ayarlar.
setIconUrl(url)ImageButtonBu düğmenin simgesi olarak kullanılacak resmin URL'sini ayarlar.
setOnClickAction(action)ImageButtonNesne tıklandığında yürütülecek bir işlem ayarlar.
setOnClickOpenLinkAction(action)ImageButtonNesne tıklandığında URL'yi sekmede açan bir işlem ayarlar.
setOpenLink(openLink)ImageButtonNesne tıklandığında açılacak bir URL'yi ayarlar.

ImageComponent

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setAltText(altText)ImageComponentResmin alternatif metnini ayarlar.
setBorderStyle(borderStyle)ImageComponentResme uygulanan kenarlık stilini ayarlar.
setCropStyle(imageCropStyle)ImageComponentResmin kırpma stilini ayarlar.
setImageUrl(url)ImageComponentResmin URL'sini ayarlar.

ImageCropStyle

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setAspectRatio(ratio)ImageCropStyleKırpma türü RECTANGLE_CUSTOM ise kullanılacak en boy oranını ayarlar.
setImageCropType(type)ImageCropStyleResim için kırpma türünü ayarlar.

ImageCropType

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
SQUAREEnumKare şeklinde kırpma stili.
CIRCLEEnumDaire şekli kırpma stili.
RECTANGLE_CUSTOMEnumÖzel oranlı dikdörtgen şekil kırpma stili.
RECTANGLE_4_3Enum4:3 oranında dikdörtgen şekil kırpma stili.

ImageStyle

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
SQUAREEnumKırpma yok.
CIRCLEEnumDaire şeklinde kırpın.

Interaction

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
INTERACTION_UNSPECIFIEDEnumVarsayılan değer.
OPEN_DIALOGEnumChat uygulamalarının kullanıcılarla etkileşimde bulunmak için kullandığı kart tabanlı bir arayüz olan iletişim kutusunu açar.

KeyValue

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setAuthorizationAction(action)KeyValueNesne tıklandığında yetkilendirme akışının URL'sini açan bir yetkilendirme işlemi ayarlar.
setComposeAction(action, composedEmailType)KeyValueNesne tıklandığında taslak e-posta oluşturan bir işlem ayarlar.
setOnClickAction(action)KeyValueNesne tıklandığında yürütülecek bir işlem ayarlar.
setOnClickOpenLinkAction(action)KeyValueNesne tıklandığında URL'yi sekmede açan bir işlem ayarlar.
setOpenLink(openLink)KeyValueNesne tıklandığında açılacak bir URL'yi ayarlar.

LinkPreview

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
printJson()StringBu nesnenin JSON gösterimini yazdırır.
setLinkPreviewTitle(title)LinkPreviewÖnizleme kartının üzerindeki bağlantı önizlemesinde görüntülenen başlığı ayarlar.
setPreviewCard(previewCard)LinkPreviewÜçüncü taraf veya Google dışı bir hizmetin bağlantısıyla ilgili bilgileri gösteren kartı ayarlar.
setTitle(title)LinkPreviewBağlantı önizlemesinin akıllı çipinde gösterilen başlığı ayarlar.

LoadIndicator

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
SPINNEREnumDönen gösterge kullanın.
NONEEnumGösterge kullanmayın.

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
popCard()NavigationGezinme yığınından bir kart çıkarır.
popToNamedCard(cardName)NavigationBelirtilen karta, ilgili kart adına gelir.
popToRoot()NavigationKart yığınını kök karta uygular.
printJson()StringBu nesnenin JSON gösterimini yazdırır.
pushCard(card)NavigationBelirtilen kartı gruba aktarır.
updateCard(card)NavigationGeçerli kartın yerinde değiştirilmesi.

Notification

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setText(text)NotificationBildirimde gösterilecek metni ayarlar.

OnClose

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
NOTHINGEnumKapatıldığında hiçbir şey yapma.
RELOADEnumPencere kapatıldığında eklentiyi yeniden yükler.

OpenAs

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
FULL_SIZEEnumTam pencerede veya sekmede açın.
OVERLAYEnumPop-up gibi bir yer paylaşımı olarak açın.

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setOnClose(onClose)OpenLinkURL penceresi veya sekmesi kapatıldığında URL işleminin davranışını ayarlar.
setOpenAs(openAs)OpenLinkAçıldığında URL'nin göstereceği davranışı ayarlar.
setUrl(url)OpenLinkAçılacak URL'yi ayarlar.

PlatformDataSource

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setCommonDataSource(commonDataSource)PlatformDataSourceGoogle Workspace'teki veri kaynağını ayarlar.
setHostAppDataSource(hostAppDataSource)PlatformDataSourceÇoklu seçim menüsündeki alanları doldurmak için kullanılır.

ResponseType

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
TYPE_UNSPECIFIEDEnumNEW_MESSAGE olarak işlenen varsayılan tür.
NEW_MESSAGEEnumKonuda yeni bir mesaj olarak yayınla.
UPDATE_MESSAGEEnumChat uygulamasının mesajını güncelleyin.
UPDATE_USER_MESSAGE_CARDSEnumBir kullanıcının mesajındaki kartları güncelleyin.
REQUEST_CONFIGEnumKullanıcıdan gizli olarak ek kimlik doğrulama veya yapılandırma yapmasını isteyin.
DIALOGEnumBir iletişim kutusu sunar.
UPDATE_WIDGETEnumWidget metni otomatik tamamlama seçenekleri sorgusu.

SelectionInput

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
addItem(text, value, selected)SelectionInputSeçilebilecek yeni bir öğe ekler.
addMultiSelectItem(text, value, selected, startIconUri, bottomText)SelectionInputÇoklu seçim menüleri için seçilebilecek yeni bir öğe ekler.
setExternalDataSource(action)SelectionInputHarici veri kaynağını (ör. ilişkisel veri tabanı) ayarlar.
setFieldName(fieldName)SelectionInputBir kullanıcı arayüzü etkileşimi olduğunda oluşturulan etkinlik nesnesinde bu seçim girişini tanımlayan anahtarı ayarlar.
setMultiSelectMaxSelectedItems(maxSelectedItems)SelectionInputKullanıcının seçebileceği maksimum öğe sayısını ayarlar.
setMultiSelectMinQueryLength(queryLength)SelectionInputUygulama otomatik tamamlama sorgulamasından önce kullanıcının girdiği metin karakteri sayısını belirler ve önerilen öğeleri kartta gösterir.
setOnChangeAction(action)SelectionInputSeçim girişi her değiştiğinde gerçekleştirilecek bir Action ayarlar.
setPlatformDataSource(platformDataSource)SelectionInputGoogle Workspace'teki bir veri kaynağını ayarlar.
setTitle(title)SelectionInputGiriş alanının önünde gösterilecek başlığı ayarlar.
setType(type)SelectionInputBu girişin türünü ayarlar.

SelectionInputType

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
CHECK_BOXEnumOnay kutusu giriş stili.
RADIO_BUTTONEnumRadyo düğmesi giriş stili.
DROPDOWNEnumAçılır menü seçimi giriş stili.
SWITCHEnumBir anahtar grubu.
MULTI_SELECTEnumStatik veya dinamik veriler için çoklu seçim menüsü.

Status

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
OKEnumHTTP Eşleme: 200 OK
CANCELLEDEnumHTTP Eşleme: 499 İstemci İsteği Kapatıldı
UNKNOWNEnumBilinmeyen hata.
INVALID_ARGUMENTEnumİstemci, geçersiz bir bağımsız değişken belirtti.
DEADLINE_EXCEEDEDEnumHTTP Eşlemesi: 504 Ağ Geçidi Zaman Aşımı
NOT_FOUNDEnumHTTP Eşlemesi: 404 Bulunamadı
ALREADY_EXISTSEnumBir istemcinin oluşturmaya çalıştığı varlık zaten var.
PERMISSION_DENIEDEnumHTTP Eşlemesi: 403 Yasak
UNAUTHENTICATEDEnumHTTP Eşleme: 401 Yetkilendirilmedi
RESOURCE_EXHAUSTEDEnumHTTP Eşlemesi: 429 Çok Fazla İstek Var
FAILED_PRECONDITIONEnumSistem, işlemin yürütülmesi için gerekli durumda olmadığından işlem reddedildi.
ABORTEDEnumİşlem, genellikle sıralayıcı kontrolü hatası veya işlemin iptali gibi bir eşzamanlılık sorunu nedeniyle iptal edilmiştir.
OUT_OF_RANGEEnumİşlem, geçerli aralığı aşmaya çalışıldı.
UNIMPLEMENTEDEnumHTTP Eşleme: 501 Uygulanmadı
INTERNALEnumDahili hatalar.
UNAVAILABLEEnumHTTP Eşlemesi: 503 Hizmeti Kullanılamıyor
DATA_LOSSEnumKurtarılamaz veri kaybı veya bozulması.

Suggestions

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
addSuggestion(suggestion)SuggestionsMetin önerisi ekleyin.
addSuggestions(suggestions)SuggestionsMetin önerilerinden oluşan bir liste ekleyin.

SuggestionsResponse

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
printJson()StringBu nesnenin JSON gösterimini yazdırır.

SuggestionsResponseBuilder

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
build()SuggestionsResponseMevcut öneri yanıtını oluşturur ve doğrular.
setSuggestions(suggestions)SuggestionsResponseBuilderMetin alanlarındaki otomatik tamamlamada kullanılan önerileri ayarlar.

Switch

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setControlType(controlType)SwitchAnahtarın kontrol türünü ayarlar.
setFieldName(fieldName)SwitchBir kullanıcı arayüzü etkileşimi olduğunda oluşturulan etkinlik nesnesinde bu anahtarı tanımlayan anahtarı ayarlar.
setOnChangeAction(action)SwitchAnahtar açıldığında gerçekleştirilecek işlemi ayarlar.
setSelected(selected)SwitchBu anahtarın seçili mi yoksa seçili mi olarak başlayacağını belirler.
setValue(value)SwitchBu anahtar açıldığında form girişi olarak gönderilen değeri ayarlar.

SwitchControlType

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
SWITCHEnumBir anahtar widget'ı için açma/kapatma stili kontrolü.
CHECK_BOXEnumAnahtar widget'ı için onay kutusu tarzında kontrol.

TextButton

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setAltText(altText)TextButtonErişilebilirlik için düğmenin alternatif metnini ayarlar.
setAuthorizationAction(action)TextButtonNesne tıklandığında yetkilendirme akışının URL'sini açan bir yetkilendirme işlemi ayarlar.
setBackgroundColor(backgroundColor)TextButtonTextButtonStyle.FILLED düğmesinin arka plan rengini ayarlar.
setComposeAction(action, composedEmailType)TextButtonNesne tıklandığında taslak e-posta oluşturan bir işlem ayarlar.
setDisabled(disabled)TextButtonDüğmenin devre dışı bırakılıp bırakılmayacağını belirler.
setOnClickAction(action)TextButtonNesne tıklandığında yürütülecek bir işlem ayarlar.
setOnClickOpenLinkAction(action)TextButtonNesne tıklandığında URL'yi sekmede açan bir işlem ayarlar.
setOpenLink(openLink)TextButtonNesne tıklandığında açılacak bir URL'yi ayarlar.
setText(text)TextButtonDüğmede görüntülenen metni ayarlar.
setTextButtonStyle(textButtonStyle)TextButtonDüğme stilini ayarlar.

TextButtonStyle

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
OUTLINEDEnumArka planı temiz normal metin düğmesi.
FILLEDEnumArka planı renkli metin düğmesi.

TextInput

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setFieldName(fieldName)TextInputBir kullanıcı arayüzü etkileşimi olduğunda oluşturulan etkinlik nesnesinde bu metin girişini tanımlayan anahtarı ayarlar.
setHint(hint)TextInputMetin girişi için bir ipucu ayarlar.
setMultiline(multiline)TextInputGiriş metninin tek satırda mı yoksa birden fazla satırda mı gösterileceğini ayarlar.
setOnChangeAction(action)TextInputMetin girişi her değiştiğinde gerçekleştirilecek bir işlem ayarlar.
setSuggestions(suggestions)TextInputMetin alanında otomatik tamamlama önerilerini ayarlar.
setSuggestionsAction(suggestionsAction)TextInputOtomatik tamamlama için kullanıcı girişine göre öneriler getirmek üzere geri çağırma işlemini ayarlar.
setTitle(title)TextInputGiriş alanının üzerinde gösterilecek başlığı ayarlar.
setValue(value)TextInputGiriş alanında ayarlanacak önceden doldurulmuş değeri ayarlar.

TextParagraph

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setText(text)TextParagraphParagrafın metnini ayarlar.

TimePicker

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setFieldName(fieldName)TimePickerBir kullanıcı arayüzü etkileşimi gerçekleştiğinde oluşturulan etkinlik nesnesinde bu seçiciyi tanımlayan alan adını ayarlar.
setHours(hours)TimePickerÖnceden doldurulmuş saat değerini giriş alanında ayarlanacak şekilde ayarlar.
setMinutes(minutes)TimePickerGiriş alanında ayarlanacak, önceden doldurulmuş dakika değerini ayarlar.
setOnChangeAction(action)TimePickerSeçici girişi değiştiğinde komut dosyasının gerçekleştireceği bir Action ayarlar.
setTitle(title)TimePickerGiriş alanının üzerinde görüntülenen başlığı ayarlar.

UniversalActionResponse

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
printJson()StringBu nesnenin JSON gösterimini yazdırır.

UniversalActionResponseBuilder

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
build()UniversalActionResponseGeçerli evrensel işlem yanıtını oluşturur ve doğrular.
displayAddOnCards(cardObjects)UniversalActionResponseBuilderEklentiyi belirtilen kartlarla gösterir.
setOpenLink(openLink)UniversalActionResponseBuilderEvrensel işlem seçildiğinde açılacak URL'yi ayarlar.

UpdateDraftActionResponse

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
printJson()StringBu nesnenin JSON gösterimini yazdırır.

UpdateDraftActionResponseBuilder

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
build()UpdateDraftActionResponseMevcut güncelleme taslağı işlem yanıtını oluşturur ve doğrular.
setUpdateDraftBccRecipientsAction(updateDraftBccRecipientsAction)UpdateDraftActionResponseBuilderTaslağın e-posta Bcc alıcılarını güncelleyen bir işlem belirler.
setUpdateDraftBodyAction(updateDraftBodyAction)UpdateDraftActionResponseBuilderTaslağın e-posta gövdesini güncelleyen bir işlem belirleyin.
setUpdateDraftCcRecipientsAction(updateDraftCcRecipientsAction)UpdateDraftActionResponseBuilderTaslağın Cc alıcılarını güncelleyen bir işlem belirler.
setUpdateDraftSubjectAction(updateDraftSubjectAction)UpdateDraftActionResponseBuilderTaslağın konu satırını güncelleyen bir işlem ayarlar.
setUpdateDraftToRecipientsAction(updateDraftToRecipientsAction)UpdateDraftActionResponseBuilderTaslağın Alıcılarını güncelleyen bir işlem belirler.

UpdateDraftBccRecipientsAction

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
addUpdateBccRecipients(bccRecipientEmails)UpdateDraftBccRecipientsActionBir e-posta taslağının Bcc alıcılarını günceller.

UpdateDraftBodyAction

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
addUpdateContent(content, contentType)UpdateDraftBodyActionBelirtilen içeriği taslak gövdesine ekler.
setUpdateType(updateType)UpdateDraftBodyActionTaslak gövdesinde bu güncelleme işleminin UpdateDraftBodyType değerini ayarlar.

UpdateDraftBodyType

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
IN_PLACE_INSERTEnumVarsayılan.
INSERT_AT_STARTEnumGüncelleme işlemleri, ileti gövdesinin başına içerik ekler.
INSERT_AT_ENDEnumGüncelleme işlemleri, ileti gövdesinin sonuna içerik ekler.

UpdateDraftCcRecipientsAction

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
addUpdateCcRecipients(ccRecipientEmails)UpdateDraftCcRecipientsActionE-posta taslağının Cc alıcılarını günceller.

UpdateDraftSubjectAction

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
addUpdateSubject(subject)UpdateDraftSubjectActionBir e-posta taslağının konu satırını günceller.

UpdateDraftToRecipientsAction

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
addUpdateToRecipients(toRecipientEmails)UpdateDraftToRecipientsActionBir e-posta taslağının Alıcılarını günceller.

UpdatedWidget

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
addItem(text, value, selected, startIconUri, bottomText)UpdatedWidgetSeçilebilecek yeni bir öğe ekler.

VerticalAlignment

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
CENTEREnumİçeriği dikey olarak kapsayıcının ortasına yerleştirir.
TOPEnumİçeriği, kapsayıcının en üstüne dikey olarak yerleştirir.
BOTTOMEnumİçeriği dikey olarak kapsayıcının en altına yerleştirir.

Widget

WrapStyle

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
NOWRAPEnumSarmalama yok.
WRAPEnumBir sütundaki widget'ların içeriğini sarmalar.