Konfigurowanie biblioteki klienta dla protokołu OAuth w interfejsie Google Ads API

Po spełnieniu wymagań konfiguracji możesz skonfigurować bibliotekę klienta do obsługi wywołań interfejsu Google Ads API. Ponieważ każda biblioteka klienta jest skonfigurowana inaczej, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami dla swojego języka programowania.

Skonfiguruj bibliotekę klienta przy użyciu danych logowania OAuth2

Weryfikacja konfiguracji

Gdy skonfigurujesz OAuth, wywołaj interfejs Google Ads API, korzystając z jednego z przykładów kodu podanego w bibliotece klienta. Aby potwierdzić konfigurację, wybierz prosty przykład, na przykład GetCampaigns.

Jeśli napotkasz problemy, zdiagnozuj dane logowania OAuth2 dostawcy Google Adsi zapoznaj się z wstępnymi krokami. Możesz też zapoznać się z poradnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów, by uzyskać wskazówki na temat rozwiązywania typowych problemów.