Omówienie interfejsu API

Przewodniki z tej serii zawierają omówienie obiektów, metod i usług dostępnych w interfejsie Google Ads API. W tych przewodnikach znajdziesz informacje na temat najważniejszych zagadnień:

  1. Jaka jest struktura interfejsu Google Ads API
  2. Jak działa obsługa wersji interfejsu API Google Ads.
  3. Która usługa API ma być używana do modyfikowania obiektu
  4. Która usługa API ma być używana do pobierania obiektu i jego statystyk wydajności
  5. Która usługa API ma być używana do pobierania metadanych interfejsu API
  6. Jak zorganizować wywołania interfejsu API