Zero danych

Zero danych w wynikach wyszukiwania

Po uruchomieniu zapytania o wskaźniki zero encji mogą się pojawić. Możliwe przyczyny:

 • Elementy nie kwalifikują się do wyświetlenia.
 • Mógł zostać wstrzymany w zakresie dat raportu.

Dzięki wynikom zapytania chcesz często uzyskiwać informacje o skuteczności kampanii. W tym kontekście niepożądane dane mogą być niepożądane. Aby uzyskać przydatniejszy raport, możesz wykluczyć dane.

Wykluczenie 0 danych za pomocą predykatu

Predykat to wyrażenie, które zwraca wartość TRUE, FALSE lub UNKNOWN. Są one używane w warunkach wyszukiwania klauzul WHERE w języku zapytań Google Ads.

Poniższe zapytanie pokazuje, jak wyraźnie usunąć zero danych z predykatem:

SELECT
 campaign.id,
 metrics.impressions
FROM campaign
WHERE metrics.impressions > 0

Wykluczanie 0 danych przez podział na segmenty

Przy segmentowaniu raportu zero danych jest zawsze wykluczone, o ile wszystkie wybrane dane wynoszą zero (patrz poniżej).

Segmentację raportu przeprowadza się, uwzględniając w zapytaniu dowolne pole segments. Jeśli np. podzielisz raport na segmenty według wymiaru segments.date, dane zostaną podzielone na 1 wiersz na każdą datę. W raporcie takim nie są podawane daty bez danych.

W przypadku tego zapytania raport nie będzie zawierał wierszy danych o zerowej wartości:

SELECT
 campaign.name,
 metrics.impressions,
 segments.date
FROM campaign
WHERE segments.date DURING LAST_30_DAYS

Zwrócone wiersze bez danych

Wiersze, dla których wybrane dane wynoszą zero, nie zostaną zwrócone.

Przykład:

SELECT
 ad_group_criterion.criterion_id,
 metrics.impressions,
 metrics.clicks,
 metrics.conversions,
 segments.date
FROM keyword_view
WHERE segments.date BETWEEN <date1> AND <date2>

Powstały raport nie będzie zawierał żadnych wierszy, w których wszystkie trzy wybrane dane wynoszą zero.