Enum Access

Quyền truy cập

Enum biểu thị các lớp người dùng có thể truy cập vào một tệp hoặc thư mục, ngoài bất kỳ cá nhân người dùng nào đã được cấp quyền truy cập rõ ràng. Bạn có thể truy cập các thuộc tính này từ DriveApp.Access.

// Creates a folder that anyone on the Internet can read from and write to. (Domain
// administrators can prohibit this setting for users of a Google Workspace domain.)
var folder = DriveApp.createFolder('Shared Folder');
folder.setSharing(DriveApp.Access.ANYONE, DriveApp.Permission.EDIT);

Thuộc tính

Thuộc tínhLoạiMô tả
ANYONEEnumBất kỳ ai có kết nối Internet cũng có thể tìm và truy cập. Không yêu cầu đăng nhập.

Quản trị viên miền có thể cấm chế độ cài đặt này cho người dùng trong một miền Google Workspace. Nếu chế độ cài đặt này bị tắt, việc chuyển giá trị này tới File.setSharing(accessType, permissionType) sẽ gửi ra một ngoại lệ.

ANYONE_WITH_LINKEnumBất cứ ai có đường liên kết đều có thể truy cập. Không yêu cầu đăng nhập.

Quản trị viên miền có thể cấm chế độ cài đặt này cho người dùng trong một miền Google Workspace. Nếu chế độ cài đặt này bị tắt, việc chuyển giá trị này tới File.setSharing(accessType, permissionType) sẽ gửi ra một ngoại lệ.

DOMAINEnumMọi người trong miền của bạn có thể tìm và truy cập. Yêu cầu đăng nhập.

Chế độ cài đặt này chỉ dành cho người dùng trong miền Google Workspace. Đối với các loại Tài khoản Google khác, việc chuyển giá trị này cho File.setSharing(accessType, permissionType) sẽ gửi một ngoại lệ.

DOMAIN_WITH_LINKEnumNhững người trong miền của bạn có đường liên kết có thể truy cập. Yêu cầu đăng nhập.

Chế độ cài đặt này chỉ dành cho người dùng trong miền Google Workspace. Đối với các loại Tài khoản Google khác, việc chuyển giá trị này cho File.setSharing(accessType, permissionType) sẽ gửi một ngoại lệ.

PRIVATEEnumChỉ những người được cấp quyền rõ ràng mới có thể truy cập. Yêu cầu đăng nhập.