Định cấu hình Thư viện ứng dụng cho OAuth trong API Google Ads

Khi đã có các yêu cầu về cấu hình, bạn sẽ sẵn sàng thiết lập thư viện ứng dụng để xử lý các lệnh gọi API Google Ads. Vì mỗi thư viện ứng dụng được định cấu hình khác nhau, hãy làm theo các hướng dẫn liên kết bên dưới cho ngôn ngữ lập trình cụ thể của bạn.

Định cấu hình thư viện ứng dụng có thông tin xác thực OAuth2

Xác minh cấu hình của bạn

Khi thiết lập xong OAuth, hãy gọi đến API Google Ads bằng một trong những ví dụ về mã được cung cấp trong thư viện ứng dụng. Chọn một ví dụ đơn giản, như GetCampaigns, để xác minh chế độ thiết lập của bạn.

Nếu bạn gặp vấn đề, hãy chẩn đoán thông tin đăng nhập OAuth2 của mình với Tiến sĩ Google Ads và xem lại các bước trước đó. Bạn cũng có thể tham khảo Hướng dẫn khắc phục sự cố để biết các mẹo khắc phục các vấn đề thường gặp.