Chiến dịch thông minh

Chiến dịch thông minh được thiết kế để giúp các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận nhiều khách hàng hơn trên mạng. Loại chiến dịch này đòi hỏi mức độ thiết lập và bảo trì ở mức tối thiểu, dựa vào công nghệ quảng cáo tốt nhất của Google để tự động tối ưu hoá chiến dịch dựa trên thông tin chi tiết về doanh nghiệp và mục tiêu của bạn, cho dù đó là cuộc gọi của khách hàng, lượt ghé thăm địa điểm hay hành động trên trang web.

Tạo chiến dịch

Quy trình tạo chiến dịch Thông minh có một vài bước khác biệt với các loại chiến dịch khác. Cách tốt nhất là thêm các thực thể vào một yêu cầu GoogleAdsService.Mutate duy nhất.

Dưới đây là các bước để tạo chiến dịch Thông minh mới. Hãy xem mã mẫu hoàn chỉnh để biết thêm thông tin chi tiết.

  1. Tạo danh sách chủ đề từ khoá bằng các đề xuất từ SmartCampaignSuggestService, KeywordThemeConstantService hoặc bằng chủ đề từ khoá dạng tự do. Các chủ đề từ khoá này được dùng để truy xuất nhiều cấp đề xuất ngân sách, tạo tiêu chí chiến dịch theo chủ đề từ khoá và tạo đề xuất cho mẫu quảng cáo dạng văn bản quảng cáo.
  2. Truy xuất đề xuất về số tiền ngân sách, dòng tiêu đề quảng cáo và nội dung mô tả từ SmartCampaignSuggestService. Dịch vụ này sử dụng thông tin về doanh nghiệp của bạn, vị trí địa lý mục tiêu, ngôn ngữ đích và chủ đề từ khoá để đề xuất số tiền ngân sách hằng ngày là high, low hoặc recommended, cũng như tối đa 3 dòng tiêu đề và 2 văn bản mô tả cho chính quảng cáo đó.
  3. Tạo CampaignBudget bằng số tiền ngân sách được đề xuất. Bạn nên sử dụng số tiền ngân sách đề xuất để tối đa hoá hiệu suất của chiến dịch. Bạn không thể chia sẻ ngân sách của chiến dịch Thông minh với bất kỳ chiến dịch nào khác.
  4. Tạo CampaignSmartCampaignSetting. SmartCampaignSetting không thể tồn tại riêng biệt với Campaign liên kết với nó. Vì vậy, bạn nên tạo 2 thực thể này cùng nhau.
  5. Tạo danh sách campaign criteria. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sử dụng các chủ đề từ khoá được biên dịch ở bước 1 để tạo các tiêu chí chiến dịch chủ đề từ khoá, nhưng chúng tôi cũng mô tả những loại tiêu chí chiến dịch khác được hỗ trợ.
  6. Tạo một AdGroup. Mỗi chiến dịch Thông minh chỉ có thể liên kết một AdGroup.
  7. Tạo một AdGroupAd có từ 3 đến 15 dòng tiêu đề và 2 đến 4 nội dung mô tả.

Vị trí trên Trang doanh nghiệp

Khi tạo đề xuất hoặc tạo chiến dịch, bạn nên cung cấp giá trị nhận dạng vị trí Trang doanh nghiệp để tối đa hoá hiệu suất của chiến dịch Thông minh.

Bạn có thể lấy giá trị nhận dạng vị trí trên Trang doanh nghiệp từ trường name của API Trang doanh nghiệp hoặc giao diện người dùng Trang doanh nghiệp.

Khi được đặt cho đối tượng SmartCampaignSuggestionInfo hoặc SmartCampaignSetting, giá trị nhận dạng phải là một chuỗi ở định dạng sau:

locations/locationId

Nếu được truy xuất từ API Trang doanh nghiệp, thì giá trị nhận dạng đã có định dạng đúng. Tuy nhiên, nếu truy xuất từ giao diện người dùng, giá trị nhận dạng cần được thêm vào locations/.