Chiến dịch

Chiến dịch trên Google Ads là tập hợp một hoặc nhiều nhóm quảng cáo (quảng cáo, từ khóa và giá thầu) có chung ngân sách, tiêu chí nhắm mục tiêu theo vị trí và các tùy chọn cài đặt khác. Chiến dịch thường được dùng để sắp xếp các danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ do nhà quảng cáo cung cấp.

Các mục có thể đặt ở cấp chiến dịch bao gồm giá thầu, ngân sách, ngôn ngữ, vị trí, phạm vi phân phối cho Mạng Google và các mục khác. Các nhà quảng cáo lớn thường tạo các chiến dịch quảng cáo riêng biệt để chạy quảng cáo ở nhiều vị trí hoặc sử dụng nhiều ngân sách khác nhau.

Loại chiến dịch

Loại chiến dịch tập trung vào các mạng quảng cáo của Google: Mạng Tìm kiếm của Google, Mạng Hiển thị của Google và Mạng YouTube.

Các mạng này tạo thành tất cả các vị trí mà quảng cáo của bạn có thể xuất hiện, bao gồm các trang web của Google, trang web hiển thị quảng cáo có liên quan của Google và các vị trí khác (chẳng hạn như ứng dụng dành cho thiết bị di động).

Bạn chọn cài đặt mạng bằng cách chọn loại chiến dịch cho chiến dịch của mình. API này hỗ trợ các loại chiến dịch sau:

Bạn có thể sử dụng API này để tạo và quản lý các chiến dịch được tối ưu hoá cho nhiều mục tiêu tiếp thị:

Điểm khác biệt so với giao diện người dùng của Google Ads

Không phải tất cả các loại chiến dịch trong giao diện người dùng Google Ads đều được hỗ trợ trong API, chẳng hạn như Chiến dịch video. Bạn có thể truy xuất các chỉ số của chiến dịch video để truy xuất trong API. Tuy nhiên, bạn không thể thay đổi chiến dịch video từ API, bao gồm cả các thao tác đơn giản như tạm dừng hoặc bật các hoạt động phức tạp như sắp xếp, thay đổi tiêu chí hoặc thêm nhóm quảng cáo.

Loại chiến dịch phụ

Loại chiến dịch phụ trong giao diện người dùng Google Ads, chẳng hạn như ChuẩnTất cả các tính năng, giúp người dùng giao diện người dùng tìm thấy các tùy chọn chiến dịch có liên quan, nhưng không có thuộc tính tương ứng trong đối tượng Campaign của API.

Cột giao diện người dùng này tương tự với các trường AdvertisingChannelTypeAdvertisingChannelSubType trong API, nhưng không có mối liên kết một với một giữa các trường này và loại chiến dịch phụ trong giao diện người dùng.

Ví dụ: Chiến dịch chỉ tìm kiếm được tạo bằng API sẽ luôn là chiến dịch Tất cả các tính năng từ góc độ giao diện người dùng.