Báo cáo

Video: Xem bài nói chuyện về báo cáo trong hội thảo năm 2019

Hoạt động báo cáo dữ liệu hiệu suất là một phần không thể thiếu trong các ứng dụng API Google Ads. Với các tuỳ chọn báo cáo linh hoạt của API, bạn có thể lấy dữ liệu hiệu suất cho tất cả tài nguyên. Dữ liệu này bao gồm mọi thông tin từ toàn bộ chiến dịch đến một nhóm từ khoá kích hoạt quảng cáo của bạn.

Hướng dẫn này mô tả các bước cần thiết để tạo và gửi truy vấn đến API Google Ads để nhận lại dữ liệu. Để bắt đầu, hãy chuyển đến phần phù hợp nhất với trường hợp sử dụng của bạn: