Class BorderStyle

Đường viền kiểu

Một lớp đại diện cho một kiểu đường viền hoàn chỉnh có thể áp dụng cho tiện ích.

Phương pháp

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
setCornerRadius(radius)BorderStyleĐặt bán kính góc của đường viền, ví dụ: 8.
setStrokeColor(color)BorderStyleĐặt màu của đường viền.
setType(type)BorderStyleĐặt loại đường viền.

Tài liệu chi tiết

setCornerRadius(radius)

Đặt bán kính góc của đường viền, ví dụ: 8.

Các tham số

TênLoạiMô tả
radiusIntegerBán kính góc được áp dụng cho đường viền.

Hai chiều

BorderStyle — Đối tượng này, để tạo chuỗi.


setStrokeColor(color)

Đặt màu của đường viền.

Các tham số

TênLoạiMô tả
colorStringMàu của định dạng #RGB sẽ được áp dụng cho đường viền.

Hai chiều

BorderStyle — Đối tượng này, để tạo chuỗi.


setType(type)

Đặt loại đường viền.

Các tham số

TênLoạiMô tả
typeBorderTypeLoại đường viền.

Hai chiều

BorderStyle — Đối tượng này, để tạo chuỗi.