Chiến dịch địa phương

Chiến dịch địa phương là một loại chiến dịch trên nhiều kênh dành cho các nhà quảng cáo chỉ có mục tiêu về hiệu suất tại cửa hàng thực tế, giúp họ tăng số lượt ghé thăm cửa hàng thực tế và doanh số tại cửa hàng thực tế. Chiến dịch địa phương đơn giản hoá quy trình cài đặt chiến dịch để giúp bạn dễ dàng quảng bá vị trí cửa hàng của nhà quảng cáo trên các sản phẩm lớn nhất của Google như Tìm kiếm, Maps, YouTube và Hiển thị.

Khi tạo Chiến dịch địa phương, bạn cần xác định các vị trí cửa hàng mà bạn muốn quảng cáo. Bạn có thể đặt vị trí này bằng cách liên kết Trang doanh nghiệp hoặc chọn vị trí của đơn vị liên kết.

Quá trình tạo chiến dịch bao gồm các bước cấp cao sau đây:

  1. Tạo Chiến dịch địa phương bằng cách đặt nguồn vị trí, loại kênh quảng cáo và loại phụ, mục tiêu tối ưu hóa, ngân sách và chiến lược đặt giá thầu thích hợp.

  2. Tạo nhóm quảng cáo.

  3. Tạo một quảng cáo địa phương dựa trên tài sản.

Các bước này được đưa vào ví dụ về mã của chúng tôi.