Tối đa hoá hiệu suất

Tối đa hoá hiệu suất là loại chiến dịch cung cấp dịch vụ mua hợp nhất cho tất cả khoảng không quảng cáo của Google Ads. Điều này giúp nhà quảng cáo tối ưu hoá hiệu suất, một phần bằng cách giảm độ phức tạp và mức hao tổn cần thiết để quản lý nhiều loại chiến dịch. Chiến dịch tối đa hoá hiệu suất phân bổ ngân sách một cách linh động cho các kênh có hiệu suất cao nhất, bao gồm cả YouTube, Mạng Hiển thị, Mạng Tìm kiếm, Khám phá, Gmail và Maps. Do đó, nhà quảng cáo không cần phải cập nhật ngân sách trên nhiều chiến dịch.