ee.DateRange.start

Returns the (inclusive) start of this DateRange.
UsageReturns
DateRange.start()Date
ArgumentTypeDetails
this: dateRangeDateRange

Examples

Code Editor (JavaScript)

// An ee.DateRange.
var dateRange = ee.DateRange('2017-06-24', '2017-07-24');

// Return the start of the ee.DateRange as an ee.Date.
print('The start of this ee.DateRange is', dateRange.start());