Bản cập nhật tháng 12 năm 2021 về nội dung đánh giá sản phẩm và trang web của bạn

Thứ Tư, ngày 1 tháng 12 năm 2021

Hồi tháng 4 năm 2021, chúng tôi chia sẻ một bản cập nhật về nội dung đánh giá sản phẩm nhằm mục đích thúc đẩy các bài đánh giá hữu ích về sản phẩm. Hiện tại, chúng tôi đang ra mắt một bản cập nhật mới. Đây là bản cập nhật chính đầu tiên kể từ tháng 4 và có thể thay đổi thứ hạng của các bài đánh giá sản phẩm trong kết quả tìm kiếm. Cụ thể là nếu đã thực hiện những thay đổi tích cực đối với nội dung của mình, thì bạn có thể thấy sự cải thiện đó xuất hiện trong bản phát hành mới nhất này. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng tính năng đánh giá tự động của chúng tôi đối với nội dung đánh giá sản phẩm chỉ là một trong nhiều yếu tố dùng để xếp hạng nội dung. Vì vậy, thay đổi có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào và vì nhiều lý do.

Theo thời gian, chúng tôi càng nhận được thêm nhiều ý kiến phản hồi của người dùng về việc loại nội dung đánh giá nào được coi là đáng tin cậy và hữu ích. Điều này đã thúc đẩy chúng tôi đưa ra hướng dẫn bổ sung đối với bài đánh giá sản phẩm. Người dùng chia sẻ với chúng tôi rằng họ tin tưởng các bài đánh giá có bằng chứng về việc thực sự dùng sản phẩm, cũng như muốn có thêm cách thức để mua sản phẩm.

Do đó, chúng tôi xin giới thiệu hai phương pháp hay nhất mới đối với bài đánh giá sản phẩm. Hai phương pháp này sẽ có hiệu lực trong một bản cập nhật sau này.

  • Đưa ra bằng chứng dưới dạng hình ảnh, âm thanh hoặc đường liên kết khác thể hiện trải nghiệm của chính bạn đối với sản phẩm, qua đó góp phần chứng minh chuyên môn của bạn và tăng tính xác thực cho bài đánh giá của bạn.
  • Cân nhắc cung cấp đường liên kết đến nhiều người bán để người đọc có thể tự chọn người bán mà họ muốn, nếu cách này thích hợp cho trang web của bạn.

Các phương pháp hay nhất này và các phương pháp hay nhất mà chúng tôi chia sẻ vào tháng 4 hiện đã được hợp nhất vào một trang tài liệu duy nhất, Viết bài đánh giá hữu ích cho sản phẩm.

Để được tư vấn thêm về cách tạo ra nội dung tuyệt vời hoặc đặt câu hỏi về các phương pháp hay nhất đối với bài đánh giá sản phẩm, vui lòng tham khảo các trang trợ giúp của Trung tâm Google Tìm kiếm cũng như các diễn đàn công khai của chúng tôi.